top of page

Gruzie - pokladnice umění a kolébka vinařství ve stínu hor

dědictví antického Černomoří, zlatý věk Gruzínského království a kulturní křižovatky Řeků, Peršanů, Byzance, Osmanů a Rusů na úpatí Kavkazu

Gruzie je zemí o něco málo menší než Česká republika sevřená mezi Malým a Velkým Kavkazem, představující jedinečný geografický a kulturní předěl mezi Evropou a Asií. Paleoantropologické nálezy v jižní Gruzii, považované za nejstarší v Evropě, dokazují, že oblast byla klíčovým rozcestím lidského druhu v rámci jeho migrace z Afriky do Eurasie. 5 lebek hominidů z Dmanisi, tak vlastně stojí na počátku vzrušujícího příběhu člověka, jehož domovem se později stala dramatická údolí Kavkazu, horské pláně Svanetie, lesy a úrodné svahy Kachetie a přívětivá Kolchidská nížina.
Vydejte se na jedinečnou cestu časem a nechte se unášet podivuhodným narativem dějin, psaným gruzínskými kmeny ve starověké říši Diaochii a pozdějšími dvěma kolébkami gruzínské státnosti a kultury – antickou Kolchidou a Kavkazskou Ibérií. Dědictví Řeků později převzali Římané a Peršané a na prahu středověku se Gruzie stala zrcadlem nesnadného osudu Byzance, z jehož dramatických zvratů pak vyvstává gruzínský zlatý věk v podobě Gruzínského království Bagratů. V průběhu dalších staletí odkaz slavného věku neshořel v nájezdech Turků, Mongolů ani Tamerlána, odolal osmanskému drancování i ruské kolonizaci a země, která se roku 1990 opětovně nadechla nezávislosti, dnes láká návštěvníky z celého světa.
Zájezd za uměním, historií a báječným vínem a skvělou gastronomií art2go Vás bezpečně provede spletitými cestami gruzínských dějin a připravil pro Vás pozoruhodnou mosaiku architektury, archeologie, náboženského uměním a etnografie v kombinaci s divokou přírodou Kavkazu, provázenou vůní šašliku a skvělého gruzínského vína. Představíme Vám klíčové regiony země i skryté perly gruzínského umění v odlehlých klášterech, jeskynních městech a hradech v krajině řek a strmých vrcholků. Neschází však ani okouzlení smyslů gruzínskou kulturou jídla a vinařství. Gruzie je zemí, kde se povětšinou víno vyrábí stejně jako před tisíci lety a nalezneme zde přes 500 registrovaných odrůd! Kulinářská tradice je považována za pravé rodinné stříbro a po generace si uchovává úctu k místním surovinám, pomalou přípravu a geniální přímočarost. Gruzínská kuchyně snoubí středomořské, ruské i orientální vlivy a podmaní si Vás stejně rychle jako úsměvy hostitelů, magie dějin a kouzlo kavkazské přírody. Pečlivě vybrané degustace, důraz na kvalitní ubytování i gastronomii společně s odborně sestaveným podrobným programem činí ze zájezdu protiklad nízkonákladovému cestování na Kavkaz, jež dominuje na českém trhu.

komfort v hotelích 4* a skvělá gastronomie

jedinečný program vč. odlehlé Svanetie

max 18 účastníků a osobní audiosystémy

pouze soukromá doprava a odborný průvodce

Program zájezdu

1. den

Odlet z Prahy ve večerních hodinách. Váš průvodce Vás bude očekávat na letišti, na přepážce označené nápisem ART2GO Vás uvítá a předá Vám dokumenty a materiály k zájezdu a audiosystémy.
Následně se společně odebereme k odbavení, odevzdáme zavazadla a vydáme se přes bezpečností kontrolu do letadla.

2. den

Brzy ráno přílet do Tbilisi. Transfer do hotelu na odpočinek a snídani. Dopoledne Tbilisi - nejkrásnější město Kavkazu, procházka po starém Tbilisi ve čtvtri Garetubani, jejímž jádrem je Rustaveliho bulvár lemovaný staletými platany, historické jádro města na břehu řeky Kury na vysokém útesu s datovaným městským osídlením již v 5. stol. Katedrála Sioni a chrám Metechi na skalním ostrohu, nejstarší kostel Anchiskhati s jednou z nejcennějších ikon křesťanství, pevnost Narikala podle perského vzoru, Orientální lázně ve čtvrti Abanotubani a zlaté poklady v Národním muzeu.

3. den

Historická Kachetie, domov nejlepšího gruzínského vína, slavné pochoutky čurčchjela, domky s dřevěnými balkóny, kraj nekonečných vinic a mírných kopců, kterým dominují starobylé hrady a kláštery. Klášterní komplex Bodbe spjatý s osudem patronky země sv. Nino, historické centrum Signaghii se skělým muzem a půvabnou architekturou sevřenou v hradbáých. Vinařství Chareba s tunely více jak 8 km a první záplavou skvělého saperavi, stylový oběd a královský klášter a hrad Gremi. Nekresi - mnišská citadela vysoko v kopcích pamatující více jak 2000 let.

4. den

Telavi - hlavní město historické Kachetie, středověký palác kachetinských králů a skvělé archeologické muzeum, klášter a středověká gruzínská akademie Ikalto a půvabné Tsinandali a nejslavnější bílé víno Gruzie, okouzlující vinařství dynastie Čavčavadze, která dodávalo víno i na stůl Romanovců, opevněná katedrála Alaverdi s klášterními vinicemi, nádhernými freskami a nejvyšším dómem v celé Gruzie.

5. den

Do historické Ibérie až ke stěně Velkého Kavkazu. Metropole Mccheta s překrásnou polohou na soutoku Kury a Aragvi, korunovační místo gruzínských králů a rodiště gruzínské pravoslavné církve. Staré město a katedrála Sveticchoveli s ostatky vládců země a jedinečnou výzdobou. Chrám Džvari na vysokém ostrohu nad městem na místě vztyčení prvního gruzínského kříže. A gruzínská vojenská cesta - slavná silnice napříč Kavkazem. Pevnost Ananuri a horské středisko Gudauri.

6. den

Pod zasněženými sopkami Kavkazu. Výhledy na ledovce vrcholu Kazbek, horská osada Stěpancminda a chrám sv. Trojice - fantastický přírodní amfiteátr s kostelem ze 14. stol. a oddělenou zvonicí, jež se stal symbolem celé země. Helénské mozaiky a pozůstatky paláce v antickém středisku Dzalisi popisovaném již Ptolemaiem Alexandrijským. Zpátky po Gruzínské vojenské cestě do Boržomi - legendy gruzínského a sovětského lázeňství, rodiště slavné minerální vody, jež nechyběla na stole Romanovců ani Stalina.

7. den

Neznámé jižní historické provincie Džavachetie a Meschetie. Oblast rozprostírající se podél arménské a turecké hranice, chudý kraj s řídkým osídlením a typickou krajinou Malého Kavkazu s řadou pevnostních staveb a skrytých klášterů. Klášterní komplex Timotesubani coby umělecký klenot Gruzínského zlatého věku, obří Achalcichská pevnost, Jeskynní město a klášter Vardzia vytesané do strmého útesu. Návrat do Boržomi, procházka po lázeňském Boržomi, krásná krajina Boržomské soutěsky, ochutnávka slavné minerálky, residence Romanovců.

8. den

Přes Rikotský průsmyk do královského Kutaisi. Skrytý klenot v Ubise - klášter s největším souborem středověkých fresek. Kutaisi - metropole starověké Kolchidy a rodiště královské dynastie Bagratů. Katedrála Bagrati jako vrchol gruzínského zlatého věku, mosaiky podle byzanského vzoru, metropole kultury a politické moci sjednocené Gruzie, centrum gruzínské vzdělanosti Gelati s královskou nekropolí a novoplatonskou akademií. Skrytý klášter Mocameta na vysokém útesu řeky Rioni.

9. den

Z Kolchidy do svébytné Svanetie, která přiléhá k hlavnímu masivu Velkého Kavkazu a která vždy si zachovávala jazykovou i kulturní svébytnost. Dnes je Svanetie typická především izolovanými vesnicemi v údolích, která jsou dostupná pouze několik měsíců v roce a kde za poslední století zůstává život takřka nezměněn. Lázeňské centrum Zugdidi s pseudogotickým palácem. Horská Mestia - historické centrum Svanů, špičková etnogratická kolekce v místním muzeu a výjimečná kolekce ikon. Obrané věže a zelené louky pod vrcholky hor.

10. den

Ušguli – svanské věže. Terénními vozy fantastickou krajinou do Ušguli, nejvýše položené vesnice v Evropě ve výšce 2220 m.n.m., úpatí nejvyšší gruzínské hory Šchary (3. nejvyšší vrchol Kavkazu). Obýváno cca 70 rodinami, historická stavení machcub, opevněné věže, 5 kostelů a 2 hrady, nejstarší stavby již z 12. století. Panorama uzavírající údolí, domácí pochoutky místních a nedotčený kout hor na dosah ruky. Návrat do Mestie, návštěva musea v typické svanské věži.

11. den

Z Mestie na pobřeží Černého moře se zastávkou v přírodní reservaci Sataplia (krásná krajiny typického nížinného kavkazského lesa s bohatou diverzitou a jeskyní se stopami dinosaurů). Odpoledne příjezd do Batumi, možnost večerní procházky městem či koupání.

12. den

Batumi - nejřečtější z měst Gruzie a výkladní skříň na břehu Černého moře. Vyhlášená promenáda a přímořský bulvár se stavebními výstřelky posledních let, skvělá botanická zahrada a pozůstatky antického města a pevnosti Apsaros, vynikající archeologické muzeum s cennými řeckými nálezy.

13. den

Zpět do centrálních údolí země. Gori (rodné město J. Stalina a museum věnované osudu diktátora), jeskynní město a citadela Uplisciche jako z jiného světa. Prestižní vinařství Chateau Mukhrani a nejlepší saperavi Gruzie, nádherná katedrála Samtavisi s dokonalými symetrickými proporcemi a vytříbenými reliéfy. Večerní Tbilisi s folklórním představením a opulentní večeří na závěr.

14. den

V brzkých ranních hodinách odlet zpět do Prahy. Přílet v ranních či dopoledních hodinách.

Proč tento zájezd s Art2go?

678px-Ancient_wine_bottle_-_Georgia.jpg

Špičkový program a skupina max 18 účastníků

Dokonale vyvážený program s důrazem na historii umění a opojení smyslů v malé skupině nejvýše 18 účastníků. Zkuste Kavkaz bez low-costu, Zkuste Kavkaz luxusně.

apartment-furnishings-hotel-condo-vacation-ski-1654588-pxhere.com (2).jpg

Luxusní ubytování 4*

Stylové hotely na skvělých místech a okouzlující horské lodge. Vířivka s výhledem na zasněžené velikány jako ideální zakončení dne.

Pouze soukromá doprava po celou dobu zájezdu

Kvalitní autobusy s dostatkem místa a džípy v horách. Neztrácejte čas ani energii "zážitky" v místní dopravě.

pexels-rodolfo-quirós-1930439 (2).jpg

Zážitky nejen ze světa archeologie

Skvělá polopenze v ceně zájezdu a chutě Kavkazu, které Vás nadchnou. Degustace vína v ceně zájezdu.

pexels-pixabay-290316 (2).jpg

Termíny a cena zájezdu

15. 7. - 28. 7. 2023          68 300,- Kč

CENA ZAHRNUJE

• zpáteční letecká přeprava Praha – Tbilisi v optimální knihovací třídě vč. tax a odbaveného zavazadla
• 12x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu či lodge 4* se snídaní, v Tbilisi hotel 5* v absolutním centru
• brzký check-in vč. snídaně v hotelu v Tbilisi po příletu
• doprava soukromým klimatizovaným autobusem a džípy v horách dle programu
• vynikající polopenze s důrazem na místní speciality
• folklórní představení v Tbilisi
• degustace vína dle programu
• odborný český průvodce
• místní anglicky/rusky hovořící průvodce - technický doprovod
• kompletní vstupné dle programu 
• zapůjčení osobního audiosystému (přijímač, baterie a sluchátka)
• zákonné pojištění CK pro případ úpadku
• pronájem odbavovací přepážky na letišti v Praze a materiály k zájezdu

CENA NEZAHRNUJE

• spropitné pro místní řidiče, průvodce a personál 6 USD/os./den
• ostatní stravování a nápoje

• cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu

maximálně 18 osob ve skupině a osobní audiosystémy

komfort 4* a gastronomické zážitky

fyzicky nenáročný zájezd

VÍZA

Pro vstup do Gruzie postačuje platný cestovní pas.

POJIŠTĚNÍ

Rádi Vám zajistíme cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu u smluvní pojišťovny Union.

OČKOVÁNÍ

Do Gruzie není vyžadováno žádné očkování vč. Covid 19.

BEZPEČNOST

Kvalitní a prověřené hotely, bezpečná a spolehlivá doprava a mnohokrát projetá trasa. Vysoká míra komfortu a zcela bezpečná trasa zájezdu.

NÁROČNOST

Zájezd se neodehrává ve vysokých nadmořských výškách či v jiných náročných klimatických podmínkách, je vhodný pro všechny věkové kategorie.

ZAMĚŘENÍ

Pro milovníky historie, umění a archeologie s důrazem na dějiny Byzance a Gruzínského království. Historie v souvislostech. Ideální pro milovníky vína a dobrého jídla.

bottom of page