top of page
AdobeStock_367225539 (2).jpeg

Írán - spojnice starověkého světa, tři perské říše a lesk šáhů

Velká achaimenovská říše a starověký Elam, hrady Parthů a Sasánovská města, pohádkové mešity a zikkuraty dávných civilizací, skalní umění a hliněná města a poklady perských šáhů mezi Kaspikem, horami, pouští a Perským zálivem

klasická archeologie a zikkuraty starověkého Elamu

max 18 účastníků a osobní audiosystémy

kvalitní hotely 4*

polopenze a vstupy v ceně zájezdu

jedině soukromá doprava a vnitrostátní let

Program zájezdu

1. den

Váš průvodce Vás bude očekávat na letišti, na přepážce označené nápisem ART2GO Vás uvítá a předá Vám dokumenty a materiály k zájezdu a audiosystémy.

Následně se společně odebereme k odbavení, odevzdáme zavazadla a vydáme se přes bezpečností kontrolu do letadla.

Fascinující Persie už Vás očekává!

2. den

V ranních hodinách přílet do Teheránu. Po cestě z letiště si připomeneme jeden z mezníků dějin země v obřím komplexu hrobky Rúholláha Chomejního - otce islámské revoluce a novodobého Íránu. Unikátní věž Toghrol z pol. 11. stol. coby jeden z mála pozůstatků seldžucké architektury ve městě. Saadabadský palác u paty pohoří Alborz - opulentní residence posledních šáhů a později prezidenta. Špičkové muzeum Rezy Abbásího s unikátní sbírkou perského starého umění.

3. den

Hamadán - historické středisko na západ od hlavního města s hrobkou učence Avicenny, archeologické muzeum s výjimečnými neolitickými nálezy, pozůstatky města Ecbatana - prvního hlavního města starověké Médie a jednoho z nejstarších měst Předního východu, mausoleum Baba Tahir a hrobka předního z perských básníků, starověká hrobka starozákonní královny Ester, manželky perského krále Achašveróše, kterou si Židé připomínají při svátku Purim, jedinečná památka seldžucké architektury dóm Alaviyan a unikátní starověké kamenné nápisy Gandž Náme z doby Dáreia I.

4. den

Behistunský nápis - 20 m dlouhý  epigrafický poklad z 6. stol. př. Kr. psaný ve staré perštině, akkadštině a elamštině, díky kterému se podařilo rozluštit klínové písmo, sasánovské skalní reliéfy Taq-e Bostan z 4. stol. v srdci pohoří Zargos - dva velkolepé oblouky s bohatou sochařskou výzdobou vč. obrněných jezdců - katafraktů, starověký chrám zarathuštriánské bohyně Anáhitá v Kangavaru s kolosálními sloupy a podstavcem skoro 200 m dlouhým. Starobylé centrum Kermánšáh - Takyeh Moaven-ol-Molk s fantastickou kolekcí perské malované majoliky, staré město a mešita Emad o dolah Mosque z doby Kadžárovců.

5. den

Pevnostní město Chorramábád a hlavní město Lorestánu - původní elamské centrum Šimaš s historií až do 3. tisícíietí př. Kr., později klíčová pevnost za Sasánovské Persie. Monumentální citadela Falak-ol-Aflak budovaná od 3. století na vysokém útesu, obří starověké kruhové studny Gerdab-e Sangi a zborcený most Šapurí s 28 oblouky a délkou přes 300 m jako svědek pádu starověku. Večerní procházka kolem jezera Keeyow, Starý minaret jako maják pro karavany mířící do města a stéla z r. 1119 z doby vlády Seldžuků. Večerní čajovny a atmosféra starého města se skalními stěnami za zády.

6. den

Do srdce starověkého Elamu - jedné z kolébek civilizace a nejstarších kultur vůbec s počátky až do 7. tisíciletí př. Kr., starověké město Súsy - založené již ve 4. tisíciletí př. Kr., tradiční soupeř Babylónie i Asýrie, zmiňovaný ve starozákonních textech, především v souvislosti s prorokem Danielem a královnou Ester. Rozsáhlý archeologický areál, intenzívní vztahy s civilizací Indu a zřetelné sumerské vlivy. Pozdější palác krále Dareia I., hrobka starozákonního proroka Daniela a nejzachovalejší zikkurat světa Čogha Zanbíl z přelomu 2. tisícíletí př. Kr. Šúštarský historický vodohospodářský systém - technický zázrak pozdního starověku na závěr dne.

7. den

Ráno odlet z Ahwázu do Šírázu - hlavního města starověké Persidy a současné provincie Fárs, města básníků, literátů a vzdělanců, zahrad a paláců, považovaného za kulturní kolébku země. Mauzoleum Chvádže Muhammada Háfize - nejslavnějšího a největšího perského básníka, nádherné zahrady Eram v klasickém perském stylu, opulentní palác Šapurí, historická rezidence Manteghinejad, městská citadela Karim Chána s chánskými lázněmi a nedalekými historickými cisternami Vakil. Večerní procházka městem s nesčetnými kavárnami a stylovými restauracemi a podmanivou orientální atmosférou.

8. den

Šíraz - pohádkové měšity a paláce jako vrchol islámské estetiky. Legendární mešita Násir al Mulk zvaná Růžová mešita s kaleidoskopem barev v interiéru ze kterých přechází zrak. Neméně působivý palác dynastie Qavam se zrcadlovými mosaikami a přepychovými interiéry a dokonalou perskou zahradou. Mešita Šáha Čeráha - třetí nejsvětější místo ší'itů. Mešita Džameh Atigh - nejstarší ve městě už z 9. stol., historické lázně Vakil s bohatě zdobenými klenbami a dokonalost islámské geometrie v mešitě Vakil v labyrintu dómů a chodeb. Starý bazar se záplavou koberců, šafránu a orientálního zboží.

9. den

Střed Perské říše a metropole božských králů. Přes poslední ze zachovalých městských bran Šírázu do Persepole - středu antického světa, hlavního města Achaimenovské říše a mocenského i ceremoniálního epicentra starověké Persie. Palác Tačara perského krále Dareia Velikého a palác Hadíš Xerxa I., palác Tří bran a královská pokladnice,  legendární brána Národů, největší palác starověké Persie Ápádána s reliéfy strážců a průvodů, bohatě zdobené hrobky Artaxerxese II. a III. Skalní reliéfy Naqsh-e Rajab upomínající vítězství nad Římem r. 244 a skalní nekropole perských králů Nakš-e Rustam a Pasargady - místo posledního odpočinku zakladatele říše Kýra Velikého.

10. den

Pouštní město Jazd a historické centrum zarathuštrismu, které se výrazně odlišuje od ostatních íránských měst, záplava větrných věží badgir a chladících věží yakhčál. Staré město s labyrintem uliček, tunelů a kónických kupolí. Perské zahrady Dowlatabad s nejvyšší větrnou věží ve městě, jedna z nejskvělejších mešit celé země kongregační mešita Džameh zobrazená i na íránských bankovkách, komplex Amir Chakhmaq z období Timúrovské říše - dokonalá symetrie a monumentalita obřího komplexu zahrnunujícího karavanseraj, mešitu i lázně. Večerní chrám ohně a starobylá věž ticha coby centrum zoroastrijců.

11. den

Přes poušť a hory do Isfahánu. Hliněná citadela Naryn, jejíž počátky sahají 6000 let do minulosti a pamatují Médy i staré Peršany. Karavanseraj Nogonbad a pevnostní centrum Nain s unikátní mešitou Džameh jednou ze čtyř nejstarších mešit země, považovanou za národní poklad. Městská pevnost, staré mlýny a bazar, kde se zastavil čas někde ve středověku. Odpoledne příjezd do Isfahánu - třetího největšího města Íránu a klenotu perské architektury. Večerní mosty Si-o-se-pol a Kchadžu, architektonické i technické zázraky Safíóvské Persie z 16. a 17. stol.

12. den

Obří náměstí Naqš-e džahán na půdorysu 500 x 140 m ze všech stran ohraničené výstavními budovami a arkádami. Vrchol perského urbanismu a formování veřejného prostoru. Šáhova mešita a palác Álí Qápú, sloužící zároveň jako monumentální brána. Mešita šejka Lotfolláha a velkolepá kopule s dekorativním vzorem ardabíl, který se stal východiskem pro celou kategorii perských koberců a exploze majoliky ve vstupních ívánech. Velký bazar a nejlepší koberce v zemi v bludišti stánků z 16. století, arménská čtvrť s chrámem Krista Spasitele s bohatými freskami, jedinečná páteční mešita Atiq a rajský palác a perské zahrady Chehel Sotoun.

13. den

Holubí věže Nardavij na okraji Isfahánu a palác a zahrada Osmi rájů jako vrchol perské dekorativní architektury, cestou na sever zastávka v Natanzu a návštěva pozoruhodného komplexu Abdussamada Esfahaniho s hrobkou súfického světce. Pitoreskní vesnice z nepálených cihel Abyaneh skrytá v íránských horách a dodnes si zachovávající tradiční způsob života i tradiční oděvy místních obyvatel. Pozoruhodné archeologické naleziště Tepe Sialk s pozůstatky zikkuratu a mohylami z cca 6. tisíciletí př. Kr., historická oáza Kášán a nejstarší dochovaná perská zahrada Fin. Bohaté domy Tabatabaei a Borujerdi, monumentální mešita Agha Bozorg a půvabné staré město.

14. den

Přes Íránskou vysočinu zpět do Teheránu. Špičkové muzeum koberců v Teheránu a Národní historické muzeum s archeologickými poklady z celé země. Golestánský palác jako symbol přepychu posledních šáhů a pokladnice národních klenotů s největší světovou sbírkou diamantů, drahých kamenů a drahocenností nevyčíslitelné hodnoty. Bordž-e Ázádí - brána do moderního Teheránu vystavěná k výročí 2500 let Perské říše. Poslední večer v podmanivé zemi plné příjemných překvapení, kultivovaných lidí, skvělé kuchyně a neobyčejné historie. Slavnostní večeře a rozloučení s Íránem.

15. den

Transfer na letiště v Teheránu a po poledni odlet zpět do Prahy. Přílet do Prahy v podvečerních hodinách.

Proč tento zájezd s Art2go?

pexels-mostafa-meraji-3079493 (2).jpg

Špičkový program do nejmenších detailů

Poznejte bohatou Persii tak, jak si skutečně zaslouží. Zažijte vzrušení z archeologie i okouzlení v safídovských i abbásovských mešitách. Jeďte s odborníky.

pexels-max-vakhtbovych-6782574 (2).jpg

Ubytování v kategorii 4*

Skvělé hotely na skvělých místech. Ideální místo pro dokonalý odpočinek.

Polopenze a vstupné v ceně zájezdu

Postaráme se o vás se vším všudy. Nechte se rozmazlovat skvělou perskou kuchyní.

AdobeStock_337936541.jpeg

Jedině soukromá doprava a naprostá bezpečnost

Využíváme pouze soukromou dopravu luxusním busem s profesionálními řidiči. S námi jste v naprostém bezpečí.

AdobeStock_553281121.jpeg

Termíny a cena zájezdu

24. 9. - 8. 10. 2023          86 450,- Kč

CENA ZAHRNUJE

• zpáteční letecká přeprava Praha – Teherán v optimální knihovací třídě vč. tax a odbaveného zavazadla
• 13x ubytování v dvoulůžkovém pokoji v kvalitních hotelích 4* se snídaní
• místní přelet Ahwáz - Šíráz
• soukromá přeprava dle programu klimatizovaným minibusem
• polopenze vč. balené vody
• kompletní vstupné dle programu
• odborný český průvodce
• místní anglicky/rusky hovořící průvodci - technický doprovod
• zapůjčení osobního audiosystému (přijímač, baterie a sluchátka)
• zákonné pojištění CK pro případ úpadku
• pronájem odbavovací přepážky na letišti v Praze a materiály k zájezdu

CENA NEZAHRNUJE

• vízum do Íránu (aktuálně 75 EUR/os., cena se může změnit)
• spropitné pro místní řidiče, průvodce a personál 6 USD/os./den
• ostatní stravování a nápoje

• cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu

maximálně 18 osob ve skupině

komfort 4*

fyzicky nenáročný zájezd

VÍZA

Do Íránu se vízum vyřizuje po příletu do Teheránu. Veškeré podklady včas zajistí CK. Pas nesmí obsahovat žádná izraelská razítka ani víza.

POJIŠTĚNÍ

Rádi Vám zajistíme cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu u smluvní pojišťovny Union.

OČKOVÁNÍ

Pro vstup do Íránu je zapotřebí očkování proti covid19.

BEZPEČNOST

Írán je bezpečná, civilizovaná a kultivovaná země. Ženy musejí dodržovat místní zvyklosti v odívání (šátek).

NÁROČNOST

Zájezd se neodehrává ve vysokých nadmořských výškách či v jiných náročných klimatických podmínkách, je vhodný pro všechny věkové kategorie.

ZAMĚŘENÍ

Pro milovníky historie, umění a archeologie s důrazem na klasickou archeologii a na vrcholné umění zlatého islámského věku.

bottom of page