top of page

Súdán - podél Nilu přes Núbijskou poušť proti proudu času

dědictví faraonů Núbie, kulturní a historické křižovatky starověkého Egypta, antiky, černé Afriky, islámu i raného křesťanství

Súdán není právě typickou destinací pro poznávací zájezd. Neznámá země s pošramocenou pověstí ale všechny návštěvníky překvapí ohromným historickým bohatstvím, autenticitou a přátelstvím. Súdán je cestovatelská láska na první pohled, což potvrdí každý, kdo jej jednou navštívil. Súdán je země Núbijců – lidí s otevřeným srdcem, neobyčejnou laskavostí, pohostinností a upřímností. Tito ochraňují dědictví, jež působí jako obrázky cestovatelů z 19. stol. – královská města a pohřebiště, do nichž vstupujete sami bez přítomnosti agresivního turistického průmyslu. Pyramidy zasypané v písku, kolorované hrobky, chrámy, jeskyně a kláštery. Pyramid je v Súdánu více než v sousedním Egyptě a bohatost jeho dávné minulosti pomáhá popularizovat i skvělá práce českých egyptologů v čele s dr. Onderkou v lokalitě Wad Ben Naga, kterou také navštívíme.

Vydejte se s námi na neobyčejnou cestu podél magického Nilu, neboť jak říkají Egypťané: „kdo se jednou napije z Nilu, žádná jiná řeka už nemůže uhasit jeho žízeň“. Súdán je řekou poznání minulosti, která mimo pozornost světa plyne již 10 000 let příběhy dávných světů a civilizací. Súdán je historicky mimořádně
pozoruhodným prostorem, jehož kultura převzala výdobytky starého Egypta, ale zachovala si značnou míru nezávislosti a vytvořila tak jakýsi most mezi světy Egypta, antického středomoří a velkých říší černé Afriky
v dnešní Etiopii. Je jednou z kolébek křesťanského světa, zapomenutou, přehlíženou, ale o to více vzrušující při důkladném historickém pohledu.
Zájezd za uměním Núbie a poklady archeologie pořádáme jako jedna z mála tuzemských CK díky osobním vazbám na státní súdánskou agenturu pro památky a po několikaleté přípravě. Zájezd doprovázejí místní archeologové a odborný český průvodce. Vzhledem k charakteru destinace je koncipován více
„výpravným“ způsobem při zachování maximálního možného komfortu. Velikost skupiny je omezena na 12 osob. CK garantuje vstup a povolení pro návštěvu archeologických lokalit, dopravu zajišťují terénní automobily s veškerým potřebným vybavením, vlastními kuchaři atd. Pro řadu cestovatelů je Súdán životní destinací. Přidejte se k nim i Vy!

špičková archeologie a VIP prohlídky

max 12 účastníků a osobní audiosystémy

hotel 5* v Chartúmu a komfortní expediční stany

unikát na českém trhu s jedinečným know-how

Program zájezdu

1. den

V odpoledních hodinách odlet Chartúmu. Váš průvodce Vás bude očekávat na letišti, na přepážce označené nápisem ART2GO Vás uvítá a předá Vám dokumenty a materiály k zájezdu a audiosystémy.

Následně se společně odebereme k odbavení, odevzdáme zavazadla a vydáme se přes bezpečností kontrolu do letadla.

Pyramidy černých faraonů už čekají!

2. den

Na soutoku Bílého a Modrého Nilu.

Po půlnoci přílet do Chartúmu, vyřízení vstupních formalit a transfer do hotelu v centru města. Chartúm, město na soutoku Bílého a Modrého Nilu, krásný pohled na oba velikány z parku Mogran. Národní archeologické muzeum, sousední město Omdurman a hrobka hrdiny u Al-Mahdího, Omdurmanský bazar – největší v zemi a ideální možnost seznámit se blíže s Núbijci a jejich každodenním životem, rozmanité zboží slavného koridoru do Afriky. Večeře se súdánskou hudbou jako zakončení prvního dne v Núbii

3. den

Na sever do pouště.

Největší velbloudí trh v Africe El Molih´s. Tisíce zvířat, které právě přihnaly karavany z pouště, dále směřujících na jatka v Egyptě i na dvory arabských šejků, expediční část trasy – cesta přes Bajúdskou poušť na sever podél Nilu, po cestě zastávka na oběd, krásné scenérie a obří termití kolonie. Odpoledne příjezd do města El Khandaq, jednoho z důležitých historických a obchodních center na březích Nilu a opěrných bodů Mamlúků, hliněná citadelu, která dodnes dominuje městu, a historické centrum, zahrnující řadu otomanských a núbijských domů bohatých kupců.

4. den

Po stopách dávných karavan.

Ranní trh v Dongole a zboží z karavan. Pouštní cesta do Sesibi, kde začíná staletími prošlapaná 40denní karavana do Egypta. Nádherné vyhlídky na Nil v núbijské vesnici Tajab. Příjezd do Sesibi, centra Nové Egyptské říše v Núbii, a chrám boha Achnatona s mohutnými sloupy z 14. stol. př. Kr., dále na sever k třetímu nilskému kataraktu do Solebu, jehož historie se píše minimálně od 18. egyptské dynastie, západ slunce nad monumentálními pozůstatky chrámu slunečního boha Atona, jedním z největších chrámových komplexů v Súdánu.

5. den

Dědictví křesťanské Makúrie.

Posvátná hora Jebel Dosha se skalním chrámem Thutmose III., reliéfy ve skalním masivu a tři periferní skalní kaple. Pyramidové pole Sedeinga. Lodí po Nilu na ostrov Saï, strategický bod mez druhým a třetím nilským kataraktem, centrum za Nové říše, křesťanská komunita za království Makúrie v 5. stol. a následně otomanská pevnost v 16. stol. Zpátky na pevninu do osady Abri, kde nás čekají místní pěvci tradičních núbijských písní. Večer s hudbou a posezením s místními.

6. den

Opět lodí a opět k životodárné tepně Afriky. Přepravíme se na ostrov Difi, který je živoucím núbijským skanzenem, barevné hliněné domečky, řemeslné dílny a tradiční svět, třetí nilský katarakt a neobyčejné představení této božské řeky, Nil se najednou zařezává do širokého pole skal a vytváří stovky peřejí, které dotvářejí skalnaté břehy. Údolí Wadi Jaddi a nejvýznamnější núbijská lokalita skalního umění – přes 1 600 skalních rytin ilustrujících přes 6 000 let staré kořeny núbijské civilizace. Hroši, žirafy, antilopy a lodi na Nilu ožívají v příbězích v pískovci.

7. den

K počátkům civilizace v Núbii.

Archeologická lokalita Tombos s velkou koncentrací stél faraonů a pohřebiště z období Nové říše staré cca 3 500 let. Kerma - hlavníh město stejnojmenné civilizace jednoho z prvních historických center v Núbii, datovaná do období cca 3 000 let př. Kr., nekropole čítající více jak 30 000 hrobek. kultovní místi Západní Deffufa, archeologické muzeum. Večer odjezd do oázy Kawa známé blízkými obřími písečnými dunami. Západ slunce nad oázou a nocleh v poušti.

8. den

Probuzení v oáze Kawa. Zhmotněná fata morgana, palmy, jezírka a písečné duny. Kawa byla zároveň důležitým správním centrem království Kuš, pozůstatky chrámu z období vlády Tutanchamona a Amenhotepa III. Stará Dongola - symbol rané křesťanské Afriky a hlavního města křesťanského království Makúrie, které tisíc let kontrolovalo území od Luxoru po střední Núbii, centrum klášterního života a vzdělanosti. Řada pozůstatků kostelů, paláců, zbytky nádherných nástěnných maleb, korunovační chrám makurijských králů a královského kláštera.

9. den

Po stopách Verdiho Aidy.

El Kurru z 25. egyptské dynastie, královské pohřebiště Kušitských královen cca 1150 př. Kr., torza zkamenělých stromů a posvátný masiv Jebel Barkal. Jeden z vrcholů výpravy, 100 m vysoká stolová hora trůnící nad Nilem, jedna z klíčových bran do Núbie, mystický vrchol opředený legendami, u jehož paty se nachází rozsáhlé pyramidové pole, nekropole a monumentální chrám boha Amona, nádherně zdobené síně chrámu bohyně Mut vymalované Egyptskou modří a vytesané do skály, večerní výstup na vrchol a magnificence Nilu, hory a chrámů okolo za západu slunce.

10. den

Na jih k Meroe.

Ranní trhu v Karimě a královské pohřebiště Nuri – velké pyramidové pole kušitských králů. Pyramida krále Taharqa - nejvyšší a nejstarší z celého komplexu, cca 650 př. Kr., výška 52 m, dokonalá kosmologická symetrie, při východu slunce na Nový egyptský rok vstává slunce přesně z vrcholku pyramidy. Údolí Gazalli se starobylým klášterem a přejezd Bajúdské pouště směrem na jih. Karavany kmene Hassania a cesta k cíli výpravy, legendárním pyramidám v Meroe. Západ slunce nad pyramidami čených faraonů.

11. den

Královské město Meroe - hlavní město království Kuš pod šestým kataraktem cca 800 – 350 př. Kr., síť ulic, chrámů, lázní, hrází a rozsáhlé nekropole. Poslední záchvěv egyptské kultury v Núbii. Pyramidy v Meroe - přes 200 pyramind, pozůstatky města a okolní struktury Musawwarat es-Sufra, chrám lvího válečníka Apedemaka s jedinečnými reliéfy. Nedaleké ruiny merojského města Naqa, obří chrám boha Amona, Lví chrám s obřími reliéfy krále Natakamani a královny Amanitore podle vzoru v Karnaku, římský kiosk v helénském stylu.

12. den

Závěr expedice zpátky do Chartúmu.

dáme sbohem poušti a vydáme se zpět do Chartúmu, po cestě návštěva lokality Wad Ben Naga z merojského období s archeologickou základnou českého egyptologického ústavu, dle aktuálních možností setkání s českými archeology na místě. Šestý katarakt na Nilu a scény pouště, zelených oáz a řeky. Oběd na místní farmě a příjezd do Chartúmu. Večer příjezd do Chartúmu. Transfer na letiště.

13. den

Po půlnoci odlet zpět do Prahy. Přílet v odpoledních hodinách.

Proč tento zájezd s Art2go?

1280px-Rulers_of_Kush,_Kerma_Museum.jpg

Špičkový program a skupina max 12 účastníků

Program sestavený odborníky na základě mnohaletých zkušeností s cestami do Súdánu ve spolupráci se státním súdánským úřadem pro starožitnosti.

Corinthia_Khartoum_03 (2).jpg

Nejlepší dostupné ubytování a vstupy v ceně

Ve Chartúmu hotel 5* a kompletní vstupné v ceně zájezdu.

Pouze soukromá doprava po celou dobu zájezdu

Kvalitní jeepy se zkušenými řidiči.

pexels-irfan-rahat-11126851.jpg

Expedice v plném pohodlí

Expediční stany s generátory, ložním prádlem a vlastními kuchaři. Nebojte se vydat mimo civilizaci.

pexels-mario-cuadros-2653168 (2).jpg

Termíny a cena zájezdu

5 - 17. 11. 2023          87 600,- Kč

CENA ZAHRNUJE

• zpáteční letecká přeprava Praha – Chartúm v optimální knihovací třídě vč. tax a odbaveného zavazadla
• 11x ubytování (v Chartúmu hotel 5* přímo nad soutokem Nilu, mimo město vybavené expediční stany)
• soukromá přeprava dle programu jeppy a minibusem v Chartúmu
• transfer na letiště v Chartúmu
• plná penze vč. balené vody
• kompletní vstupné dle programu

• permity pro návštěvu archeologických lokalit
• odborný český průvodce
• místní anglicky hovořící průvodci
• zapůjčení osobního audiosystému (přijímač, baterie a sluchátka)
• zákonné pojištění CK pro případ úpadku
• pronájem odbavovací přepážky na letišti v Praze a materiály k zájezdu

CENA NEZAHRNUJE

• vízum do Súdánu (aktuálně 150 USD/os., cena se může změnit)
• spropitné pro místní řidiče, průvodce a personál 8 USD/os./den
• ostatní stravování

• cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu

maximálně 12 osob ve skupině

komfort v hotelu 5* a vybavených stanech

fyzicky nenáročný zájezd

VÍZA

Do Súdánu se vízum uděluje po příletu do Chartúmu. Veškeré podklady včas zajistí CK.

POJIŠTĚNÍ

Rádi Vám zajistíme cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu u smluvní pojišťovny Union.

OČKOVÁNÍ

Do Súdánu není třeba očkování proti Covid19. Žádné jiné povinné očkování země nevyžaduje.

BEZPEČNOST

Kvalitní a prověřené hotely, bezpečná a spolehlivá doprava, zkušený průvodce a skvělé kontakty na místě pro naprostou bezpečnost.

NÁROČNOST

Zájezd má částečně expediční charakter, ovšem při zachování veškerého komfortu, je vhodný pro všechny věkové kategorie.

ZAMĚŘENÍ

Pro milovníky archeologie, dobrodružství a netradičních destinací, které příjemně překvapí.

bottom of page