top of page
AdobeStock_129669709 (2).jpeg

Jižní Korea - od starověkých hrobek k vizi budoucnosti

neznámý starověk Dálného východu, Tři království Koreje, zlatý věk korejské středověké říše Čoson, horské kláštery, megalitické kultury, malebné pohoří Seoraksan, historické spojnice, pulzující města, současná architektonická tvorba a gastronomické opojení v období rozkvetlého jara

Korea je zvláštní svět a jedinečný historický osud. Příběh národa, který se po většinu svých dějin nacházel ve stínu svého mocného kulturního předka Číny a později expanzívního Japonského císařství. Příběh národa rozděleného podél 37. rovnoběžky nesmyslnou válkou, příběh chudoby, která se proměnila v bohatství a mimořádnou technologickou vyspělost a především příběh kulturních a civilizačních mostů, toku myšlenek a transferů. Je to příběh ošklivého káčátka ze kterého se stávají, obrazně řečeno, půvabní krasavci korejských popových skupin. Strhující osud 3 000 let hledání a vytváření sebevědomé vlastní identity.

Korejský poloostrov označovaný také jako Korejský kulturní most sehrával zásadní roli při šíření civilizačních výdobytků, společenských norem a nábožensko-filosofických systémů z kolébek buddhistického učení v Nepálu, Gandháře a Indii přes politicky a technologicky zdatnou Čínu až na daleké japonské ostrovy.

Vždyť Korejcům jsme vděčni za zachování nejstarších komplexních buddhistických textů, za rozšíření gandhárského buddhistického umění a především za transfer buddhismu do samotného Japonska.

Korea se může pochlubit největší koncentrací megalitických památek v celé Asii (přes 40 000 objektů!) a bohatými dějinami starověku v době dávného království Kočoson, nám prakticky neznámými. Již v raném středověku se země vymanila z čínské kulturní dominace a vydává se vlastní cestou, která je dokonalým amalgámem starších čínských konfuciánských vlivů a vzestupu korejských elit, který vrcholí ve zlatému věku korejské kultury - období Tří království. Silla, Pekče a Kogurjo se stávají rodištěm autonomní korejské identity, korejští vzdělanci postupně kodifikují korejské písmo, vniká svébytný styl architektury, sochařská a malířská díla a zruční řemeslníci vytvářejí slavné seladonové glazury mimořádně ceněné po celé Asii. 

Krom klenotů tradiční korejské architektury, uměleckého řemesla, náboženského umění a kaligrafie nás ovšem nenechává chladnou ani epocha moderní. Pozdní éra říše Čoson a krátké Korejské císařství, snaha o koloniální podmanění Koreje a především pak konstituce moderního korejského národa ve 20. století. 

Vydáme se po stopách Korejské války a mocenského soupeření, abychom nakonec vzdali hold neobyčejným ekonomickým úspěchům tzv. Korejského tygra a objevili nejskvělejší scénu moderní architektury v Asii.

Dnešní Korea by nebyla Koreou bez gastronomických požitků, které se staly světovým pojmem, stejně jako hvězdy korejské pop scény a okouzlující lesy a vrcholky pohoří Soraksan.

Tedy vzhůru do nepoznaného klenotu východní Asie, vzhůru směrem ke Korejskému mostu v luxusním balení a s odborným průvodcem.

Korea: Special Offers

neznámá korejská archeologie

max 18 účastníků a osobní audiosystémy

luxusní servis 4 * a 5* a skvělá gastronomie

specialista na umění a dějiny Dálného východu

Korea: Seznam
Korea: Pro Gallery

Program zájezdu

1. den

Odlet v ranních hodinách z Prahy.

Váš průvodce Vás bude očekávat na letišti, na přepážce označené nápisem ART2GO Vás uvítá a předá Vám dokumenty a materiály k zájezdu a audiosystémy.

Následně se společně odebereme k odbavení, odevzdáme zavazadla a vydáme se přes bezpečností kontrolu do letadla.

Korea už Vás očekává!

2. den

V ranních hodinách přílet do Soulu, transfer do hotelu a brzký check-in. První část prohlídky korejského hlavního města. Ikony moderní architektury. Lotte World Tower se svými 555 m, Dongdaemun Plaza z pera Z. Hadid, špičková nová budova soulské radnice, Arario museum, Jongno Tower anebo věže Hyundai, světově oceňovaný komplex muzea moderního umění Buk, netradiční kompozice Gangnam style Building, fantastické budovy Louis Vuitton a Dior, nová budova uměleckého centra. Večerní procházka v parku Cheonggyecheon - největší urbanistický projekt po korejské válce a dokonalá harmonie veřejného prostoru.

3. den

Památky a vzpomínky na království Čoson. 5 královských paláců v Soulu a klíčové chrámy. Čchangdokkung - palác nejvyšší ctnosti jako vrchol tradiční korejské architektury a krajinářské tvorby. Zádušní chrám dynastie Čoson a překrásný park Čongmjo, nejstarší královský palác Kjonbokun vystavěný podle vzoru Zakázaného města v Pekingu a národní palácové muzeum. Královská nekropole Dongguneung, kde je pohřbeno 17 králů a královen dynastie Čoson. Skrytá perla malého královského sídla Unhyeongung. Nedaleký olympijský areál a večerní gastronomický trh se záplavou grilovaných pochoutek, mořských plodů a fermentované zeleniny.

4. den

Opory království - hrady a pevnosti v okolí Soulu. Monumentální historické opevnění Soulu a brána Namdemun označovaná jako národní poklad č. 1., hradby v parku Naksan, brána Heunginjimun a pevnost Hwasong s hradbami skoro 6 km jižně od města. Folklórní vesnice a muzeum Minsok, kde ožívají lidová řemesla a tradice, horský opevněný komplex a město Namhansanseong z raného středověku z období Sjednocená Silla. Galerie Samsungu Leeum v budově M. Botty a skvělou kolekcí korejského umění a keramiky. Večerní komerční čtvrť Gangnam.

5. den

Okouzlení architektury pod rozkvetlými třešněmi. Rozkvetlý park u paty hory Namsan se záplavou sakur, vyhlídka na město a okolí z televizní věže, tradiční vesnice Bukchon Hanok se zástavbou pamatující přes 6 století, půvabná zákoutí dřevěných domů a výhledy na downtown. Korejské lahůdky vyzkoušíme na trhu Gwangjang - největším v celé Korei. Národní park Bukhansan s prastyrými borovicemi, coby inspirací tradiční kaligragie. Večerní pavilon Bugak Palgakjeong a sakurový háj vysoko nad Soulem.

6. den

Do centra království Pekče a světa horských klášterů. Město Kongdžu - bývalé hlavní město království Pekče v 5. a 6. století, pevnost Gongsanseong a jedinečný klášter Magoksa - hlavní centrum buddhistického zenového řádu Jogye založeného již v 7. století. Horský klášter Bopdžusa vystavěný v konceptu sansa s nejstarší dřevěnou pagodou v Koreji a obří 150 tunovou sochou Majtréji zvonem. Mauzoleum krále Muryeonga a tradiční vesnice Jeonju Hanok ostře kontrastující s moderní zástavbou města Čondžu.

7. den

Megalitické památky jihozápadu Koreje a zapomenuté vesnice a kláštery. Dolmeny v oblastí Gochang a Hwasun. Největší koncentrace dolmenů na světě (cca 40% celosvětového počtu), téměř 90 skupin bronzové éry od nejmenší po kolosy vážící přes 220 tun. Klášter Miruksa se stupňovitou kamennou pagodou zal. r. 602 a největší klášter království Pekče. Opevněná vesnice Naganeupseong jako dokonalý příklad opevněného správního střediska středověké Koreje s hradbou skoro 1,5 km a úžasnou atmosférou. Ikonická socha Buddhy v kláštere Kwanchoksa a horská svatyně Undžusa s kolekcí kamenných plastik z období Silla.

8. den

Klenoty ukryté v horách střední Koreje. Legendární klášter Heinsa buddhistického směru Son s nejstarším úplným souborem buddhistického kánonu vytištěného mnoho století před Guttenbergem, považovaný za hlavní ze Tří klenotů Koreje. Největší korejský klášter Tongdosa, jako ochránce pravého učení s jedinečnými sochařskými pracemi a jemnou architekturou. Vynikající moderní architektura muzea uměleckého muzea v Daegu. Přesun do Pusanu - námořní brány Koreje, supermoderního přístavního města a druhé největší metropole země. 

9. den

Vize budoucnosti a slasti života. Pusan je především světským a komerčním centrem, rodištěm korejského popu a nejzajímavější gastronomickou scénou Koreje. Procházka mezi mrakodrapy Marina City a po slavné pláži Haeundae. Trh Jagalchi s rybami a dary moře, umělecká kolonie Gamcheon s mnoha ateliéry a současnou malířskou tvorbou, moderní budova námořního muzea, národní muzeum s archeologickými poklady království Silla, mořský chrám Haedong Yonggungsa na rozeklaných skaliscích, který vystupuje přímo do oceánu, noční komerční centrum a zátoka 101, supermoderní Cinema Center. Večer dokonalé korejské bbq.

10. den

Do srdce království Silla. Hlavní město středověké říše Silla a historická oblast Kjongdžu - Zlaté město. Toto období korejských dějin bylo poznamenáno velkým rozkvětem buddhismu a je považováno za zlatou kulturní éru. Vynikající expozice v národním muzeu v Kjongdžu, komplex královských hrobek a tumulů, unikátní astronomická observatoř Čomsongdae ze 7. století, palác Donggung jako hlavní rezidence sillských panovníků, pevnost Wolsong a jedinečná historická klanová vesnice Yangdong se záplavou kimči.

11. den

Velkolepé kláštery období Sílla a vrchol buddhistického umění. Klášter Pulguksa vybudovaný na kamenných terasách a 7 národních pokladů v jeho zdech (pagody Tabotchap a Sokkatchap, tři kamenné mosty symbolisující přechod do duchovního, Buddhova světa, a dvě pozlacené bronzové sochy z 8. století), nedaleká jeskynní poustevna Sokkuram s jedinečnou kolekcí kamenných plastik. Chrám a pagoda Bunhwangsa a pitoreskní lidová vesnice Hahoe s opevněnými klanovými rezidencemi.

12. den

Od oceánu k hřbetu kamenného draka. Námořní chrám Naksansa jako modlitba směřovaná k moři. Historická rezidence korejské aristokracie Seongyojang. Lanovkou k vrcholkům malebného pohoří Seoraksan - kamenné monolity vyrůstající ze starobylého borovicového lesa. Chrám Sinheungsa s obří sochou sedícího Buddhy a půvabný chrám Baekdamsa a zahrada Ranního klidu považovaná za nejkrásnější dílo zahradní a krajinářské architektury v Koreji s jedinečnou sbírkou flóry. Ostrov Nami s pavilony a kvetoucími alejemi.

13. den

Soul - známé i skryté poklady.

Národní muzeum - genialita moderní architektury a jedna z nejlepších kolekcí v Asii ve špičkové prezentaci. Památník Korejské války, muzeum Amorepacific coby další klenot moderní architektonické tvorby, chrám Jogyesa jako protiklad rušnému městu a největší chrám v Soulu, trh Namdaemun s tradičními výrobky i pochoutkami, skvělý projekt Seoullo 7017 jako pěší koridor po vzoru New Yorské High Line. Moderní knihovna Starfield. Večerní Soul a poslední gastronomické okouzlení ve stylu han-jeongsik.

14. den

Ráno transfer na letiště a odlet zpět do Prahy. Přílet v dopoledních hodinách.

Korea: Časový plán

Proč tento zájezd s Art2go?

pexels-jamie-diaz-2133243 (2).jpg

Nejlepší program v Koreji a skupina max 18 účastníků

Program sestavený odborníky na základě mnohaletých zkušeností s cestami do Koreje, který nemá na českém trhu obdoby.

pexels-pixabay-261102 (2).jpg

Luxusní ubytování na skvělých místech

Nechte se rozmazlovat komfortem v hotelích 4* a 5* s bazénem, saunou, fit centrem, které jsou vždy v centru města.
Kompletní vstupné v ceně.

Pouze soukromá doprava po celou dobu zájezdu

Jezdíme výhradně soukromou dopravou se zkušenými řidiči. Na kvalitním managementu času závisí Vaše zážitky. Ukážeme Vám víc.

AdobeStock_553281185.jpeg

Nechte se hýčkat výtečnou korejskou gastronomií v ceně zájezdu

Vynikající polopenze v ceně s důrazem na proslulou korejskou kuchyni.

AdobeStock_264381059.jpeg
Korea: Vlastnosti

Termíny a cena zájezdu

7. - 20. 4. 2023          94 450,- Kč

CENA ZAHRNUJE

• zpáteční letecká přeprava Praha – Soul v optimální knihovací třídě vč. tax a odbaveného zavazadla
• 12x ubytování v kvalitních hotelích 4* a 5*
• brzký check-in po příletu do Soulu vč. snídaně
• soukromá přeprava dle programu luxusním klimatizovaným minibusem
• transfer na letiště v Soulu
• polopenze s důrazem na vynikající korejskou kuchyni
• kompletní vstupné dle programu
• odborný český průvodce
• místní anglicky hovořící průvodci
• zapůjčení osobního audiosystému (přijímač, baterie a sluchátka)
• zákonné pojištění CK pro případ úpadku
• pronájem odbavovací přepážky na letišti v Praze a materiály k zájezdu

CENA NEZAHRNUJE

• spropitné pro místní řidiče, průvodce a personál 6 USD/os./den
• ostatní stravování

• cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu 2520,- Kč

Korea: Seznam

maximálně 18 osob ve skupině

komfort 4* a 5*

fyzicky nenáročný zájezd

Korea: Special Offers

VÍZA

Do Korejské republiky postačuje pro vstup platný pas.

POJIŠTĚNÍ

Rádi Vám zajistíme cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu u smluvní pojišťovny Union.

OČKOVÁNÍ

Do Koreje není třeba žádné očkování vč. očkování proti Covid19.