top of page
AdobeStock_531389868.jpeg

Madagaskar - zapomenutý osmý kontinent

dějiny  austronésko-africké migrace, památky Velkého království Imerina, bantuské a koloniální dědictví, živoucí kultura Malgašů, baobabové lesy západu, neobjevený kamenný les Tsingy, pozoruhodná historie a unikátní fauna i flora zamrzlá v čase ve velkém okruhu pro náročné

Madagaskar je pro většinu z nás symbolem vzdáleného neznáma. Čtvrtý největší ostrov světa, jehož rozloha
představuje zhruba velikost celé Ukrajiny, se posledních 130 milionů let vyvíjel v naprosté izolaci a dal tak
vzniknout pozoruhodnému světu, připomínajícímu jednu velkou přírodní laboratoř. Madagaskar je
především naprostým unikátem z hlediska vývoje rostlinných i živočišných druhů, které v krajině pralesů,
horských plání, savan, koryt širokých řek i na pobřeží oceánu doznaly někdy, až fantaskních a fantastických
forem a barev. Cesta na Madagaskar je tak vlastně cestou proti proudu času a tak, jako chlapci ze slavného
snímku Cesta do Pravěku podniknuli na své loďce cestu do nitra minulosti, podnikneme i my výpravu do
hlubin vývoje planety Země, do okouzlujícího a vzrušujícího neznáma.


Program zájezdu vychází ze zkušeností řady cest podniknutých na ostrov a především z vědomí, že
většina cestovatelů touží stanout po boku majestátných baobabů, zhlédnout kamenný les v národním parku
Tsingy de Bemaraha, objevovat vzácnou květenu jako z pravěku, „sesbírat“ co možná nejvíce druhů lemurů
a nakonec vydechnout na nádherných plážích mosambického průlivu. Tyto představy mají jedno velké ALE.

Madagaskar je země vzdálená a málokdo si umí představit, že by cestu na Madagaskar absolvoval více jak jedenkrát. Na
druhou stranu perimetr ostrova ze severu na jih činí skoro 2 000 km, krajina se mění od pralesů a mohutných
řek až po vrcholky atakující 3 000 m. n. m. a ostrov tvoří několik rozdílných klimatických zón, které není
snadné skloubit dohromady v rámci jedné návštěvy. Navzdory překotnému rozvoji poslední dekády je pořád
ještě potřeba počítat s částečně expedičním charakterem cesty v podobě špatných cest, velmi nízké průměrné
rychlosti vozidel, nutností využít vnitrostátní přelety atp. Specifikem je, že hlavní taháky ostrova se nacházejí
v jeho různých koutech a návštěvník, který touží po cestě do tohoto fantastického světa, který je pro mnohé
životním zážitkem, se často stává obětí lákavých obrázků z katalogů CK. Především a typicky v podobě monumentálních
baobabů Grandidiérových na slavné Aleji baobabů, které se staly symbolem ostrova, ale které ve většině programů jiných
CK vůbec neuvidí. Vyskytují se totiž pouze a jedině v relativně malém území jihozápadu ostrova okolo města Morondavy.


Tento zájezd je odpovědí na širokou nabídku na českém trhu, která v posledních letech graduje
nesmyslnými cenami a programy ochuzenými o největší taháky ostrova. My zastáváme opačnou pozici, ano
všechno něco stojí, ale u tak nákladné destinace, jakou je Madagaskar, nám přijde nesmyslné přejet po
páteřní komunikaci ostrova do letoviska u moře a nazvat takovou cestou Velkým okruhem po Madagaskaru.


Nabízíme Vám vyvážený, precizní, komplexní a bohatý program, který jinde nenajdete, a to především
s návštěvou slavné Aleje Baobabů v oblasti Moronadava (ano, opravdu uvidíte slavné baobaby nejen na obrázku v katalogu zájezdů CK), a která je pohlednicovým symbolem celého ostrova a jeho neobyčejné přírody. Krom Morondavy obsahuje program i zcela mimořádnou oblast Kirindy - jednoho z posledních pozůstatků sezónního suchého lesa, kde jedině, krom baobabů, nalezneme mimořádné zvířecí druhy - především pak nejmenší druhy lemurů, které se jinde na ostrově nevyskytují. Skutečnou senzací je pak
těžko dostupná oblast kamenného lesa v Tsingy, kde návštěvník zažívá pravé objevitelské vzrušení v labyrintu skalních věží, jeskyní a průrev, které střeží dosud nepopsané druhy rostlin i živočichů a kam se dostane jen málokdo.  Krom
největších a většinou opomenutých přírodních perel zájezd počítá s důkladným poznáním malgašské kultury
a historie, součástí jsou návštěvy řemeslných dílen i místních rázovitých trhů a samozřejmě i příjemný
odpočinek na bělostných plážích mosambického průlivu.

Zájezd vede zkušený průvodce - environmentalista se skvělou znalostí
teritoria, zájezd počítá s komfortními časy letů, kvalitním ubytováním, veškerými vstupy v ceně, polopenzí a dopravou na nejvyšší možné úrovni a nabízí tak bez nadsázky to nejlepší na českém trhu.

Zkuste Madagaskar bez kompromisů!

baobabové lesy jihozápadu a slavná Alej baobabů i nedostupný kamenný les Tsingy

sezónní suchý les v Kirindy s nejmenšími druhy lemurů a šelmami fosa

kvalitní hotely a lodge, polopenze a vstupy v ceně zájezdu

kvalitní doprava,

odborný doprovod environmentalisty

Program zájezdu

1. den

V ranních hodinách odlet do Antananariva. Váš průvodce Vás bude očekávat na letišti, na přepážce označené nápisem ART2GO Vás uvítá a předá Vám dokumenty a materiály k zájezdu a audiosystémy. Následně se společně odebereme k odbavení, odevzdáme zavazadla a vydáme se přes bezpečností kontrolu do letadla.
Přílet do Antananariva v pozdních večerních hodinách.

2. den

Hlavní město země Antananarivo zvané Tano – barevná směsice malgašské a koloniální architektury na zelených pahorcích. Trh Analakely s první záplavnou vanilky a exotického ovoce, královská rezidence a ceremoniální centrum
Ambohimnaga - nejcennější prekoloniální památka ostrova, ruiny královského komplexu Manjakamiadana - sídlo imerinských králů až do 19. stol., palác ministerského předsedy Rainilaiarivony, chrám Neposkvrněného
Početí jako symbol katolické nadvlády Francie, antropologické a archeologické muzeum, výstavní koloniální zástavba.

3. den

Odlet na jihovýchod ostrova do království baobabů (v malgašské kultuře doslova Matka lesa), právě v oblasti okolo města Morondava se nacházejí největší a nejstarší exempláře 2 druhů baobabů, z celkových 6, které se na ostrově vyskytují. Procházka po slavné Aleji baobabů, která platí za jeden z největších zážitků při návštěvě Madagaskaru (cca 260 m dlouhá cesta s cca 25 exempláři fantaskního baobabu Grandiérova, stromy staré přes tisíc let považované za národní poklad. Večer přejezd do NP Kirindy. Večerní safari, kdy ožívají noční druhy lemurů a nejmenší primát vůbec - maki nejmenší.

4. den

NP Kirindy – skrytá biologická pokladnice Madagaskaru s ohromnou biodiverzitou, typický sezónní les se suchým a vlhkým obdobím, výskyt kriticky ohroženého maki nejmenšího – nejmenšího primáta
na světě. Hojný maki malý - druhý nejmenší lemur, kriticky ohrožený sifaka malý, z evolučního hlediska jedinečný křeček velký, 7 druhů chameleonů a šance na největší šelmy ostrova - fosy madagaskarské. Terénními vozy do Bekopaky pannenskými malgašskými dědinami na hranici NP Tsingy.

5. den

NP Tsingy de Bemaraha – další ze skrytých klenotů ostrova, který navštívíme, je rozlehlý park Tsingy, typický geologickými formacemi známými jako kamenný les Tsingy. Přesun do nitra parku a důkladný průzkum oblasti, která se jeví jako z jiného světa, skalní pilíře zvané škrapy vysoké až 20 m vytvářejí dva světy - jeden v nitru krasové oblasti a druhý na jeho vrcholcích, krajina je rájem
živočišných i rostlinných druhů, je zde hojný výskyt baobabů prstatných, ohňového stromu delonix, vyskytuje
se zde více jak 100 druhů ptáků.

6. den

Přesun zpět na jih do osady Belon'i Tsiribihina mezi řekou Mania a Indickým oceánem, typický malgašský oběd, opětovný průjezd Alejí baobabů, tentokrát za západu sluníčka a večerní příjezd do Morondavy do příjemného hotelu nedaleko oceánu.

7. den

Možnost ranního koupání v Indickém oceánu na písečné Morondava beach a celodenní přejezd do nitra ostrova podél řeky Morondava k toku Sakeny a Mahajilo až do Antsirabé, třetího největšího města na Madagaskaru. Cestou zastávky s výhledy do krajiny, typické malgašské trhy kolem jedné z mála silnic na
ostrově. Nocleh v Antsirabé.

8. den

Antsirabé zvané Vichy Madagaskaru pro své horké prameny, vyhledávané francouzskými kolonely s příjemnou atmosférou, luxusní hotel Thermal, Grande Avenue s budovou nádraží a neogotickou katedrálou, dílny na zpracování drahých kamenů. Hlavní město řemesel Ambositra –  řezbářské dílny příslušníků kmenů Zafimaniry a Betsileo, výrobky z vzácných tvrdých dřev Bois de Rose a palisandru. Malebné vesničky a rýžová pole centrální vysočiny platí za jednu z nekrásnějších scenérií madagaskarského venkova. Večerní NP Ranomafana - přírodní perla ostrova s mimořádnou faunou i
květenou a řadou unikátních druhů.

9. den

Ranomafana je typickým deštným lesem, který doplní nemírně pestrou
mosaiku biotopů, které na ostrově navštívíme, hojný trpasličí lemur srstnatý a především lemur zlatý a širokonosý,
kteří se nevyskytují na žádném jiném místě ostrova. Barevné ještěrky felsumy madagaskarské, vzácné orchideje a jezírka v primárním lese. Fianarantsoa - hlavní město malgašského vinařství - ochutnávka. Dílky na výrobu hedvábí a papíru ze stromu avoha, odpolední rezervace Anja s největším výskytem černobílých lemurů kata - doslova na dosah ruky.

10. den

Sjedeme z centrální vysočiny, abychom vstoupili do monumentální krajiny
Plateaux Horombe
a úžasného národního parku Isalo, typického svými pískovcovými a vápencovými masivy. Rozlehlá savana a endemické stromy tapia, sukulenty známé jako sloní noha
či endemický druh aloe. Návštěva přírodních jezírek a jeskyní s křišťálovou vodou, hojnost lemurů sifaka, při
troše štěstí narazíme i na ibise madagaskarského či endemické neškodné hady jako jsou hroznýš
madagaskarský či hroznýš Dumerilův.

11. den

Cesta na jihozápad pozoruhodnou krajinou, kdy na jedné straně budeme míjet typický suchý les a na druhé se bude otevírat ryze pouštní krajina, kraj národa Mahafaly s jedinečnými pohřebišti. Vesnice lidu Antandroy s jejich svatyněmi a hrobkami zvanými fanesy, bohatě zdobeny malbami. Přístav Toliara na břehu Mosambického průlivu, hlavní vývozní uzel pro řadu typických madagaskarských
produktů (především sisal) a spojnice s portugalskými stanicemi na druhé straně průlivu v mosambickém Maputu, příjemná koloniální architektura a atmosféra „Bílého města“ Toliary.

12. den

Vynikající arboretum d'Antsokay v Toliaře – přes 900 druhů rostlin z celého ostrova v nejlepší botanické kolekci, kterou na ostrově vůbec najdeme. Zbytek dne zasloužený odpočinek na překrásných
plážích v Ifaty. Možnost navštívit centrum pro záchranu kriticky ohrožených želv nebo jenom šnorchlovat v křišťálové vodě či využít vyhlídkové plavby v typické loďce zvané piroga.

13. den

Volno u moře, nejkrásnější pláže ostrova, nedaleký korálový útes a dokonalý relax.

14. den

Les sukulentů Reniala – úžasná oblast s více jak 2000 rostlinnými druhy z 90%
endemickými. Ostnaté sukulenty didiereovité, jejichž až 10 cm dlouhé ostny neodradí lemury, kteří obří sukulenty využívají pro pohyb krajinou i jak zdroj potravy, jedny z nejstarších baobabů na ostrově, fantastické exempláře rubrostliny Adansonia robrostipa s obvodem kmene 12 m a stářím více než 1200 let,
bizarní háje „lahvových stromů“ jako z jiné planety, ideální rozloučení s jihem ostrova a jeho unikátními obyvateli.

15. den

Ráno transfer na letiště v Toliaře a přelet zpět do Antananariva a následně přesun do národního parku Andasibe na východ od hlavního města. Rezervace Vakona s několika druhy habituovaných lemurů na dosah ruky a park Peyrieras s úžasnou kolekcí plazů - především ikoniční chameleoni a gekoni. Nocleh v luxusní lodge v NP Andasibe.

16. den

Náš poslední národní park ostrova NP Andasibe je znám především pro výskyt největších lemurů na Madagaskaru (celkem 14 druhů) – lemura kata a „zpívajícího“ indriho velkého, hojně zastoupen je i sifaka velký. Projdeme se deštným lesem a narazíme na řadu
starobylých stromů a vzácných rostlin, známé jsou i místní stromové kapradiny. 

17. den

Zpět do Antananariva, krajinou malých políček, příjezd kolem poledne a zbytek dne v hlavním městě neobyčejného ostrova plného přírodních zvláštností. Možnost nakoupit skvělé koření a úžasnou madagaskarskou vanilku, výrobky ze stříbra a drahokamy či polodrahokamy, umělecké výrobky či jenom zakončit unikátní cestu procházkou rušným centrem, ve kterém se skrývá kousek francouzského světáctví, koloniální elegance, africké živelnosti a malgašských úsměvů. Večer transfer na letiště a krátce po půlnoci odlet zpět do Evropy.

18. den

Přílet zpět v odpoledních hodinách.

Proč tento zájezd s Art2go?

AdobeStock_165599841.jpeg

Špičkový program napříč ostrovem

Na Madagaskaru jsme jako doma, řada cest, prověřená trasa a důraz na vyváženost - všechny dostupné krajinné typy ostrova, baobaby i kamenný les, dobrodružství i relax u moře.

HOTELS-jardinduroy.jpg

Kvalitní hotely a luxusní lodge ve skvělých lokalitách

Neriskujte low-cost ubytování. Lodge s bazény v srdci národních parků, hotely pod baobaby a resort přímo na pláži - to je Madagaskar jak jej zažijete s námi.

Pouze soukromá doprava po celou dobu zájezdu

Soukromý autobus a džípy. Neztrácejte čas přejezdy místní dopravou.

stažený soubor.jpg

Polopenze a vstupy v ceně

Výtečná polopenze a kompletní vstupné v ceně zájezdu.

le-nautilus.jpg

Termíny a cena zájezdu

7. - 25. 5. 2024          128 200,- Kč

CENA ZAHRNUJE

 • zpáteční letecká přeprava Vídeň – Antananarivo v optimální knihovací třídě vč. tax a odbaveného zavazadla (ideální letecké spojení s jedním přestupem)

 • 2x místní přelet Antananarivo – Morondava, Tulear – Antananarivo

 • doprava soukromým autobusem dle programu

 • doprava terénními vozy v oblasti Kirindy a Tsingy (po 4 osobách)

 • 16x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji v hotelích a lodge se snídaní ve vynikajících lokalitách (většinou s bazénem, u moře v Ifaty přímo na pláži)

 • 16x oběd (v některých případech formou pikniku v národním parku či formou balíčku)

 • kompletní vstupné do národních parků, rezervací a památkových objektů dle programu

 • odborný český průvodce

 • místní průvodce

 • zákonné pojištění CK pro případ úpadku

 • tištěné materiály k zájezdu

CENA NEZAHRNUJE

 • vízum na Madagaskar (po příletu do Antananariva, aktuálně 35 EUR/os., cena se může změnit)

 • ostatní stravování a nápoje

 • spropitné pro místní řidiče, průvodce a servis 5 USD/os/den

nejlepší program na trhu

komfort v hotelu a lodge

fyzicky nenáročný zájezd

VÍZA

Na Madagaskar se vízum uděluje po příletu do Antananariva. Veškeré podklady včas zajistí CK.

POJIŠTĚNÍ

Rádi Vám zajistíme cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu u smluvní pojišťovny Union.

OČKOVÁNÍ

Na Madagaskar není třeba očkování proti Covid19. Žádné jiné povinné očkování země nevyžaduje.

BEZPEČNOST

Kvalitní a prověřené hotely, bezpečná a spolehlivá doprava, zkušený průvodce a skvělé kontakty na místě pro naprostou bezpečnost.

NÁROČNOST

Zájezd zahrnuje několik delších přejezdů, jinak není náročný a je vhodný pro všechny věkové kategorie.

ZAMĚŘENÍ

Především pro milovníky přírody a etnografie.

Ptejte se!

1 / Není Madagaskar jenom o přírodě?

Unikátní příroda Madagaskaru je jednoznačně fascinující, ale zájezd art2go vás bezpečně provede i úžasnými dějinami Malgašů. 

2 / Na trhu je i Madagaskar pod 50 000,- Kč, proč je s art2go tak drahý?

Jedná se nejspíše o pobytový zájezd na ostrově Nosy Be, inzerovaný jako Madagaskar. Takový zájezd nemá s poznávacím zájezdem na ostrově Madagaskar nic společného.

3 / Čím se odlišuje zájezd art2go od konkurence?

Program, který kombinuje všechny různé biotopy ostrova s jeho fascinující faunou a flórou (suchý les v Kirindy - fosy a miniaturní lemuři, tropický les v Ranomafaně, pichlavý les na pobřeží, sukulety a pláně v Isalo), jedinečný a dosud minimálně prozkoumaný kamenný les v Tsingy a potom slavné baobaby Grandidiérovy na Aleji baobabů a v okolí Morondavy.

bottom of page