top of page

Pákistán - historické proměny údolí Indu od Karákóramu po Arabské moře

dávná civilizace údolí Indu, starověká Gandhára, Indo-řecká království, kulturní a historické mosty mezi islámem a Orientem, antikou, střední Asií a Indickým subkontinentem

Pákistán je mladým státem, který na první pohled nevypadá jako ideální cíl zájezdu za uměním a historií. Pravý opak je pravdou. Ač je Pákistán výsledkem nesnadného dělení Indie, historie civilizace na jeho území sahá prakticky nejdále, kam až je možno dohlédnout. Její vyspělost a úroveň organizace společnosti společně s jejím neobjasněným zánikem dodnes naplňují badatele i laiky vzrušením.

Odhalme tajemství civilizace napříč proudu časem


Pákistán nabízí nejvýznamnější archeologické lokality protoindické městské kultury známé jako Harappská kultura, jejíž historie sahá až do 4. tisíciletí př. Kr., a vedle Sumeru je právem považována za kolébku civilizace jako takové.

Pojďte se projít prvním skutečným městem starověku, kdy v Mohendžodaru ožívají 5 tisíc let staré dlážděné ulice, domy s vyspělým zázemím, kanalizací a precizně plánovaným sídlem pro více jak 40 000 lidí.

Poznejme místo zrodu buddhistického umění

Krom světa velkých měst pozdního neolitu je severní Pákistán srdcem starověké Gandháry – křižovatky kultur, obchodních cest a především místa, kde se rodí buddhistické umění, jak jej známe dnes v různých koncích světa.

V dalekých údolích na svazích Karákóramu nalezneme nejstarší doklady buddhistického zobrazování, kláštery, stúpy a města vyrůstající z duchovního prostředí Indie a vycházející z tradice řecké estetiky.

Gandhára je uměleckým fenoménem světového významu a kotlíkem, odkud buddhismus a buddhistická vzdělanost proudí do Tibetu a konečně přes Karákóram do západní Číny, aby pak o několik století později triumfoval v Koreji a Japonsku. Bez Gandháry by nebylo buddhistického umění, bez gandhárské vzdělanosti bychom Ašóku znali jako provinčního vládce kdesi v Indii, bez Gandháry by Peršané těžko vedli řecké války. Gandhára je skvělým případem dnes tak zdůrazňované historie vzájemných kontaktů, obohacování se a transferů, které odpovídají na řadu zdánlivě neřešitelných historických otázek.

Po stopách Alexandra Makedonského


A pak je tu Alexandr Makedonský a jeho tažení, které fascinuje od malých kluků přes ctihodné historiky. Kdo by nechtěl absolvovat slavnou indickou kampaň velkého dobyvatele?

Náš zájezd projde od Chajbarského průsmyku, kudy Alexandr vstoupil na Indický subkontinent, přes Paňdžábský hřbet do Bukefaly, kde padl jeho milovaný kůň, po Alexandrii na Indu na místo, odkud se Řekové nalodili na cestu zpět. Je to cesta časem.


Vypátráme klenoty jednotlivých dynastií a království


Maurjové a Ašóka, Indo-řecká království, Kušáni a pak Arabové, kteří islamizují prostor střední Asie a část Indického subkontinentu, jsou fascinujícím pokračováním našeho příběhu. Projdeme se po Velké kolesové cestě, dlažbě, jež po tisíce let spojovala Indii s okolním světem a necháme se unést vzestupem Velkých Mughalů.
 

Kdo by neznal Tádž Mahal? Málokdo si vzpomene, že mughalská dynastie, která vzešla z dnešního Uzbekistánu, je doma více v Pákistánu, kde se rodí mughalský styl, estetika, kde se poprvé vzmáhá velkolepá imperiální mughalská architektura, zahrady, pevnosti a mausolea.

Nabízíme jedinečnou příležitost, která nemá na českém trhu obdoby
 

V podobě zájezdu za uměním, archeologií a historií. Unikátnost Pákistánu spočívá v naprosté absenci masové turistiky, v
autentičnosti, nefalšovanosti a míře i množství dochovaných památek i lidských povah. Nebojte se této překrásné, usměvavé a nesmírně historicky bohaté země, která si Vás získá hned po přistání už jenom tím, že prakticky každý kolemjdoucí Vám podá ruku, aby Vás pozdravil.


Navzdory špatné pověsti je Pákistán zemí, kde je cizinec velmi vážený, vítaný a v bezpečí. Díky jedinečným kontaktům CK art2go je přítomen poradce ministerského předsedy, což znamená, že nejen že skupina požívá mimořádné ochrany a příjemné pozornosti médií, ale každé dveře jsou otevřeny a cenné sbírky museí představují osobně jejich ředitelé, archeologové či kurátoři.
Neváhejte a využijte možnosti vydat se na neopakovatelnou a jedinečnou cestu. Více detailů se dozvíte v našem speciálním průvodci zemí!

špičková archeologie a VIP prohlídky

max 14 účastníků a osobní audiosystémy

bezpečnost a nejlepší dostupné ubytování

unikát na českém trhu s jedinečným know-how

Program zájezdu

1. den

Váš průvodce Vás bude očekávat na letišti, na přepážce označené nápisem ART2GO Vás uvítá a předá Vám dokumenty a materiály k zájezdu a audiosystémy.

Následně se společně odebereme k odbavení, odevzdáme zavazadla a vydáme se přes bezpečností kontrolu do letadla.

Neobjevený Pákistán už Vás očekává!

2. den

Přílet do Islámábádu, brzký check-in v hotelu a prohlídka nového hlavního města země a jeho "dvojčete" Rávalpindí. Národní mešita šáha Faisala, Pákistánský monument a počátek Karákorámské dálnice, etnografické a historické muzeum Lok Virsa a zelené hory Daman e Koh. Gastronomické opojení na závěr dne.

3. den

Starověká Gandhára - království na pomezí Velké perské říše a Indie, po stopách Ašóky a Alexandra Velikého do rodiště buddhistické vzdělanosti a umění. Historická Taxila, gandhárské a kušánské kláštery Mohra Muradu, Jaulian, řecké město Sirkap, pevnost Sirsukh a klášter Jinnan Wali Dheri. Přejezd do Pešáváru.

4. den

V afghánské bráně a ve středu paštunského světa. Péšávar - křižovatka mezi Indickým subkontinentem a střední Asií, síla tohoto města Vás uchvátí. Starobylé trhy, brány a cesty které končí za Hindúkúšem. Perská pevnost Bala Hissar, bazar Karkhanai, první mughalská mešita chána Mahabata, dřevěný palác Sethi Mohallah, špičkové muzeum archeologie.

5. den

Do hor podél řeky Svát do srdce buddhistického ráje pozdního starověku.

Ruiny města Puškalavátí, Ašókovy skalní edikty v Shahbaz Garhi, obří klášter Takt i Bahi, Barikot - město a pevnost Alexandra Velikého a místo jeho bitvy Odigram. Mingora - centrum Svátu s buddhistickými stúpami a skvělým muzeem.

Divoká řeka, hory a zapomenutá historie.

6. den

Z divokých kopců do údolí Indu podél historické trasy Velké kolesové cesty. Mocná citadela Attock jako mughalská strážkyně horního Indu a dál k největšímu Alexandrovu bojišti u Hydaspés, přes řeku Džihlam k Páňdžábskému solnému hřbetu. Gigantický pevnostní areál Rohtas, coby jeden ze symbolů Pákistánu a unikátní hinduistické horské chrámy Moat.

7. den

Přes solný hřbet do bohatého Páňdžábu. Svatyně a posvátné jezírko Katas Raj z eposu Máhábhárata - půvabná architektura a významné poutní místo hinduistů. Největší solné doly světa v Khewře - vláčkem do podzemí, kde se rodí slavná růžová sůl. Obří síně pod povrchem a celé stavby ze solných cihel. Přejezd směrem k indické hranici do hlavního města regionu a historické metropole Mughalů - Láhauru.

8. den

Láhaur - zhmotnění imperiálních ambicí a pohádka Tisíce a jedné noci v kameni. Staré město v objetí hradeb, mohutné brány a ikona mughalské architektury - Bádišáhova mešita. Láhaurská pevnost coby sídlo maháradžů, klenot islámského umění mešita Vezír Chána, Láhaurské muzeum - nejlepší v celé zemi. Mauzoleum císaře Džahangíra a večerní opojení v legendárních Šalimarových zahradách.

9. den

Vnější památky Láhauru a duchovní centrum Sikhů. Letní lovecká rezidence mughalských císarů Hiran Minar v perském stylu. Pevnost Šejkupura, jako opora impéria i vězení poslední regentky sikhské říše. Gurudvára Džanam Aštan - nejsvětější místo všech Sikhů a rodiště otce jejich náboženství. Večerní Láhaur s podmanivou atmosférou, Pákistánským monumentem i královskými lázněmi u Dílíjské brány.

10. den

Po proudu Indu do rodiště jedné z nejstarších civilizací světa. Po stopách Harrapské kultury k počátkům dějin. Monumentální moderní Velká mešita v nové části Láhauru. Harrapa - centrum dávné kultury povodí Indu, první městská společnost dějin a vzrušení podél zdí starých 5 000 let.

11. den

Islámská mystika súfismu a vrchol středověké architektury v éře Tughlakovců. Multán - hlavní středisko súfických učenců a město překrásné zádušní architektury. Mauzoleum Rukn e Alam šáha s vlivy střední Asie, hrobka Jusuf Gardezi jako klenot dekorativních kobaltových kachliček, rušný trh a keramické dílny.

12. den

Poklady Mughalů i maháradžů v Čolistánské poušti. Půvabné město a centrum knížectví v Baháválpuru s architekturou v saracénském stylu. Pouští pevnost Derawar s královskou mešitou a bohatě zdobenými hrobkami. Pohled z hradeb do nekonečné pouště a na velbloudím hřbetu pod 60 obřími bastiony.

13. den

K břehům Indu, pákistánským venkovem do datlových hájů. Osada Uč-šarif, založená už Alexandrem Makedonským, políčka prosa, rýže a lnu a hliněné chatrče, které se od té doby téměř nezměnily. Nekropole Uč-šarif a tisíce zdobených náhrobků, jedinečné mausoleum Bibi Jawindi, město Sukkur s největším vodohospodářským projektem koloniálního světa a skvělé sukkurské datle.

14. den

Archeologická lahůdka a světová senzace v Mohendžodaru. Velkoměsto doby kamenné na samém úsvitu kultury. Více jak 5 tisíciletí vepsaných do ulic centrálně plánovaného města, rituální bazény a dokonalé odpadové hospodářství vč. splachovacích toalet v každém domě... Vynikající archeologické muzeum s lokálními nálezy a fascinující ztracená civilizace počátků dějin.

15. den

Cestou na jih do provincie Sindhu zastávka v poutním místě súfistů Sehwanu - starobylé kulturní metropoli, co podle tradice pamatuje přítomnost starozákonního proroka Šéta, svatí mužové malang a mešita a mauzoleum světce Lal Šáhbaz Qalandara a její pozlacená kupole co dar posledního perského šáha. Obří pevnost Ranikot se zdmi dlouhými 31 km (!) zvaná Dlouhá zeď Sindhů u brány NP Kirthar

16. den

Mladé královské město Hajdarabád s citadelou na vápencovém útesu a klenoty pozdního islámského umění a architektury. Město mrtvých Makli - starobylá nekropole se zádušními chrámy a překrásnými hrobkami z tesaného pískovce. Šáhdžahánova mešita v Thattě s 93 dómy a dokonalá iluze ráje v nejkrásnější svatyni celého subkontinentu, večerní pohřebiště Chaukhandi a staleté krajky v kameni.

17. den

Poslední kroky Indu a kosmopolitní Karáčí brána a přístav kultur pronikajících proti proudu Indu. Mrakodrapy i chudičké příbytky řemeslníků, slavné archeologické muzeum s cennými kolekcemi z Gandháry i Mohendžodara, koloniální architektura britské východoindické společnosti, paláce v saracénském stylu, hrobka otce národa Muhammada Alí Džinnáha a večerní pláž Clifton a západ slunce nad oceánem, kde Indus končí svoji pouť.

18. den

Brzy ráno transfer na letiště v Karáčí a odlet zpět do Prahy.

Přílet do Prahy v odpoledních či večerních hodinách.

Proč tento zájezd s Art2go?

104054bf-91ee-487c-b1c5-350e0608a249.jpg

Špičkový program a skupina max 14 účastníků

Program sestavený odborníky na základě mnohaletých zkušeností s cestami do Pákistánu, který nemá na českém trhu obdoby.

Na fotografii skupina art2go při návštěvě Mohendžodara v místním tisku.

AdobeStock_276819012.jpeg

Nejlepší dostupné ubytování a vstupy v ceně

Ve městech hotely 4* a 5*, v horách a na venkově nejlepší dostupné ubytování. Neriskujte "turistické hotýlky" alias low-cost. Kompletní vstupné v ceně zájezdu.

Pouze soukromá doprava po celou dobu zájezdu

Jezdíme výhradně soukromou dopravou se zkušenými řidiči. Na kvalitním managementu času závisí Vaše zážitky.

AdobeStock_553281218.jpeg

Exkluzívní kontakty a záruka bezpečnosti a kvality

Dlouholeté partnerství s kulturními institucemi a muzei, kontakty na nejvyšších místech, kamkoliv vstoupíme budeme VIP.

Na fotografii majitel CK art2go v rozhovoru pro pákistánskou TV

IMG_8967.JPG

Termíny a cena zájezdu

20. 10. - 6. 11. 2024          108 750,- Kč

CENA ZAHRNUJE

• letecká přeprava Praha – Islámábád – Karáčí – Praha v optimální knihovací třídě vč. tax a odbaveného zavazadla
• 16x ubytování v nejlepších dostupných hotelích z toho:

(9x hotel 4* - 5* - Islámábád, Péšávar, Láhaur, Karáčí, v menších městech 3 - 4* hotely - vždy nejlepší dostupné)
• soukromá přeprava dle programu klimatizovaným minibusem
• transfer na letiště v Islámábádu a Karáčí
• polopenze vč. balené vody
• kompletní vstupné dle programu
• odborný český průvodce
• místní anglicky hovořící průvodci
• zapůjčení osobního audiosystému (přijímač, baterie a sluchátka)
• zákonné pojištění CK pro případ úpadku
• pronájem odbavovací přepážky na letišti v Praze a materiály k zájezdu

CENA NEZAHRNUJE

• vízum do Pákistánu (aktuálně 35 USD/os., cena se může změnit)
• spropitné pro místní řidiče, průvodce a personál 6 USD/os./den
• ostatní stravování

• vyřízení víza do Pákistánu ze strany CK 1 600,- Kč/os.

• cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu

maximálně 14 osob ve skupině

komfort v nejlepších dostupných hotelích

fyzicky nenáročný zájezd

VÍZA

Do Pákistánu se vízum vyřizuje on-line. Veškeré podklady včas zajistí CK

POJIŠTĚNÍ

Rádi Vám zajistíme cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu u smluvní pojišťovny Union.

OČKOVÁNÍ

Do Pákistánu není žádné povinné očkování.

BEZPEČNOST

Kvalitní a prověřené hotely, bezpečná a spolehlivá doprava, asistence vládního poradce pro turismus po celou dobu zájezdu a naprostá bezpečnost.

NÁROČNOST

Zájezd se neodehrává ve vysokých nadmořských výškách či v jiných náročných klimatických podmínkách, je vhodný pro všechny věkové kategorie.

ZAMĚŘENÍ

Pro milovníky historie, umění a archeologie s důrazem na dávnou civilizaci údolí Indu, starověkou Gandháru, zrození Mughalské říše a islámské umění.

Ptejte se!

1 / Je opravdu bezpečné cestovat do Pákistánu?

Art2go jezdí do Pákistánu pravidelně a bezpečnost je základní podmínkou realizace našich zájezdů. 

Kontakty na nejvyšších místech, zvláštní ochrana a péče - to je standard se kterým můžete při cestě do Pákistánu s námi počítat. 

Ano, Pákistán je překrásná, bohatá a bezpečná země.

2 / Musejí být ženy v Pákistánu zahaleny?

Náboženský dress code platí pouze mešitách, kde musejí mít ženy zahalené vlasy. Jinak je Pákistán nábožensky tolerantní země a ženy se nemusejí obávat žádných omezení,

3 / Co očekávat na zájezdu do Pákistánu?

Mimořádné archeologické lokality, vrchol mughalského umění, fascinující svět Paštunů, nejstarší buddhistické památky světa, přátelské lidi a velká příjemná překvapení. 

Pákistán není zemí války a terorismu. Zkuste zájezd art2go a nedáte na tuto zemi dopustit. 

bottom of page