top of page

Pákistán - historické proměny údolí Indu od Karákóramu po Arabské moře

dávná civilizace údolí Indu, starověká Gandhára, Indo-řecká království, kulturní a historické mosty mezi islámem a Orientem, antikou, střední Asií a Indickým subkontinentem

Pákistán je mladým státem, který na první pohled nevypadá jako ideální cíl zájezdu za uměním a historií. Pravý opak je pravdou. Ač je Pákistán výsledkem nesnadného dělení Indie, historie civilizace na jeho území sahá prakticky nejdále, kam až je možno dohlédnout. Její vyspělost a úroveň organizace společnosti společně s jejím neobjasněným zánikem dodnes naplňují badatele i laiky vzrušením.


Pákistán nabízí nejvýznamnější archeologické lokality protoindické městské kultury známé jako Harappská kultura, jejíž historie sahá až do 4. tisíciletí př. Kr., a vedle Sumeru je právem považována za kolébku civilizace jako takové. Pojďte se projít prvním skutečným městem starověku, kdy v Mohendžodaru ožívají 5 tisíc let staré dlážděné ulice, domy s vyspělým zázemím, kanalizací a precizně plánovaným sídlem pro více jak 40 000 lidí.
Krom světa velkých měst pozdního neolitu je severní Pákistán srdcem starověké Gandháry – křižovatky kultur, obchodních cest a především místa, kde se rodí buddhistické umění, jak jej známe dnes v různých koncích světa. V dalekých údolích na svazích Karákóramu nalezneme nejstarší doklady buddhistického zobrazování, kláštery, stúpy a města vyrůstající z duchovního prostředí Indie a vycházející z tradice řecké estetiky. Gandhára je uměleckým fenoménem světového významu a kotlíkem, odkud buddhismus a buddhistická vzdělanost proudí do Tibetu a konečně přes Karákóram do západní Číny, aby pak o několik století později triumfoval v Koreji a Japonsku. Bez Gandháry by nebylo buddhistického umění, bez gandhárské vzdělanosti bychom Ašóku znali jako provinčního vládce kdesi v Indii, bez Gandháry by Peršané těžko vedli řecké války. Gandhára je skvělým případem dnes tak zdůrazňované historie vzájemných kontaktů, obohacování se a transferů, které odpovídají na řadu zdánlivě neřešitelných historických otázek.
A pak je tu Alexandr Makedonský a jeho tažení, které fascinuje od malých kluků přes ctihodné historiky. Kdo by nechtěl absolvovat slavnou indickou kampaň velkého dobyvatele? Náš zájezd projde od Chajbarského průsmyku, kudy Alexandr vstoupil na Indický subkontinent, přes Paňdžábský hřbet do Bukefaly, kde padl jeho milovaný kůň, po Alexandrii na Indu na místo, odkud se Řekové nalodili na cestu zpět. Je to cesta časem.
Maurjové a Ašóka, Indo-řecká království, Kušáni a pak Arabové, kteří islamizují prostor střední Asie a část Indického subkontinentu, jsou fascinujícím pokračováním našeho příběhu. Projdeme se po Velké kolesové cestě, dlažbě, jež po tisíce let spojovala Indii s okolním světem a necháme se unést vzestupem Velkých Mughalů. Kdo by neznal Tádž Mahal? Málokdo si vzpomene, že mughalská dynastie, která vzešla z dnešního Uzbekistánu, je doma více v Pákistánu, kde se rodí mughalský styl, estetika, kde se poprvé vzmáhá velkolepá imperiální mughalská architektura, zahrady, pevnosti a mausolea.
Nabízíme Vám jedinečnou příležitost, která nemá na českém trhu obdoby, v podobě zájezdu za uměním, archeologií a historií. Unikátnost Pákistánu spočívá v naprosté absenci masové turistiky, v
autentičnosti, nefalšovanosti a míře i množství dochovaných památek i lidských povah. Nebojte se této překrásné, usměvavé a nesmírně historicky bohaté země, která si Vás získá hned po přistání už jenom tím, že prakticky každý kolemjdoucí Vám podá ruku, aby Vás pozdravil.
Navzdory špatné pověsti je Pákistán zemí, kde je cizinec velmi vážený, vítaný a v bezpečí. Díky jedinečným kontaktům CK art2go je přítomen poradce ministerského předsedy, což znamená, že nejen že skupina požívá mimořádné ochrany a příjemné pozornosti médií, ale každé dveře jsou otevřeny a cenné sbírky museí představují osobně jejich ředitelé, archeologové či kurátoři.
Neváhejte a využijte možnosti vydat se na neopakovatelnou a jedinečnou cestu.

Pákistán: Special Offers

špičková archeologie a VIP prohlídky

max 14 účastníků a osobní audiosystémy

bezpečnost a kvalitní servis 4 * a 5*

unikát na českém trhu s jedinečným know-how

Pákistán: Seznam
Pákistán: Pro Gallery

Program zájezdu

1. den

Váš průvodce Vás bude očekávat na letišti, na přepážce označené nápisem ART2GO Vás uvítá a předá Vám dokumenty a materiály k zájezdu a audiosystémy.

Následně se společně odebereme k odbavení, odevzdáme zavazadla a vydáme se přes bezpečností kontrolu do letadla.

Neobjevený Pákistán už Vás očekává!

2. den

Přílet do Islámábádu, brzký check-in v hotelu a prohlídka nového hlavního města země a jeho "dvojčete" Rávalpindí. Národní mešita šáha Faisala, Pákistánský monument a počátek Karákorámské dálnice, etnografické a historické muzeum Lok Virsa a zelené hory Daman e Koh. Gastronomické opojení na závěr dne.

3. den

Starověká Gandhára - království na pomezí Velké perské říše a Indie, po stopách Ašóky a Alexandra Velikého do rodiště buddhistické vzdělanosti a umění. Historická Taxila, gandhárské a kušánské kláštery Mohra Muradu, Jaulian, řecké město Sirkap, pevnost Sirsukh a klášter Jinnan Wali Dheri. Přejezd do Pešáváru.

4. den

V afghánské bráně a ve středu paštunského světa. Péšávar - křižovatka mezi Indickým subkontinentem a střední Asií, síla tohoto města Vás uchvátí. Starobylé trhy, brány a cesty které končí za Hindúkúšem. Perská pevnost Bala Hissar, bazar Karkhanai, první mughalská mešita chána Mahabata, dřevěný palác Sethi Mohallah, špičkové muzeum archeologie.

5. den

Do hor podél řeky Svát do srdce buddhistického ráje pozdního starověku.

Ruiny města Puškalavátí, Ašókovy skalní edikty v Shahbaz Garhi, obří klášter Takt i Bahi, Barikot - město a pevnost Alexandra Velikého a místo jeho bitvy Odigram. Mingora - centrum Svátu s buddhistickými stúpami a skvělým muzeem.

Divoká řeka, hory a zapomenutá historie.