top of page

Papua Nová Guinea

hledání ztraceného ráje na nejtajuplnějším ostrově světa, panenský prales a horské pláně Papuánské vysočiny, plavba po řece Sepik, svět kmenů zamrzlých v čase, tribální umění lovců lebek, kulturní festival Goroka s VIP vstupem, stopy války v Tichomoří a neznámý ostrov Nová Británie

Je jen málo destinací a cestovatelských cílů, které vzbuzují takové rozechvění jako je Nová Guinea.

Druhý největší a zároveň nejhornatější ostrov světa platí za jeden z nejméně prozkoumaných koutů, který se do kontaktu s moderní společností dostal až na prahu 20. století.

Ostrov Nová Guinea je typický především svým mimořádně členitým terénem, který korunuje Wilhelmova hora s výškou více jak 4500 m. n. m. Izolované horské pláně a horské deštné pralesy, pobřežní mangrovy a stovky řek, klikatících se v neprostupné krajině jsou domovem fantaskních tvorů jako jsou stromoví klokani, paježury či kunovci a především pak královen všech ptáků - rajek. Ptáků tak nádherných a tajuplných, že byli po staletí považováni za posly z ráje, z čehož pramení i jejich druhový název.

 

Krom unikátního přírodního světa, který je na souši, ve vodě i v korunách stromů mostem mezi Austrálií, Melanésií a Indonésií a ohromuje svojí svébytností, bohatstvím a komplexností, je Nová Guinea neobyčejným etnografickým archeoareálem. Více jak 600 kmenů a téměř 850 jazyků najdeme napříč ostrovem. Dodnes je ostrov domovem kmenů, které se zatím nesetkaly s moderní civilizací a ty, ke kterým je možno se vydat, pak návštěvníky vtáhnou do vskutku archaického světa tribálních zvyklostí a projevů. V tancích a písních, u velkých ohňů, bizarním tetováním těl, pigmenty ve tvářích i roztodivnými maskami a rituály zažívají něco, co se dá jenom těžko srovnat s kteroukoliv jinou cestovatelskou zkušeností. Je to průnik do nitra mizejícího dávného světa, bez retuše a nánosů turistického průmyslu.

 

Cesta na Novou Guineu je spojena s řadou obtíží, ať už je to absence pohodlného leteckého spojení, neexistujících komunikací na samotném ostrově, omezené možnosti ubytování či enormní náklady výpravy. Přesto je mnohými považována za životní dobrodružství, které se blíží vzrušujícím vyprávěním cestovatelů před nástupem moderní doby. 


Zájezd art2go na Novou Guineu přináší kombinaci toho nejzajímavějšího co může ostrov nabídnout. Je to pozoruhodná architektura a špičkové etnografické sbírky v hlavním městě Port Moresby, několikadenní plavba motorovými čluny po řece Sepik tzv. papuánské Amazonce, která je domovem řady kmenů v čele s Krokodýlími muži a kde nalezneme nejvýraznější projevy primitivního umění v podobě opracovaného dřeva, keramiky, naturálií a rostlinných vláken. Střed ostrova, kam zájezd pokračuje je znám jako tzv. Papuánská vysočina a okolí hory Hagen je kolébkou zemědělství celého ostrova a širšího regionu, o čemž svědčí pravěká lokalita Kuk. Zdejší vysokohorské lesy jsou pravým rájem ptáků, motýlů a jedinečné květeny. Evropané sem proniknuli až ve 20. století a vědecké expedice se do oblasti vysočiny dostaly až po Druhé světové válce. Nejtypičtějšími kmeny, se kterými se seznámíme jsou "bahenní" muži Asaro a kmen Huli, známý svými výstředními ozdobami z rajčích per. Vrcholem kmenové kultury ostrova je festival Goroka, na kterém více jak stovka kmenů představuje každoročně své tance, zpěvy, zbraně, masky a řemesla.
Naše putování pravěkým světem ukončíme na ostrově Nová Británie v Bismarckově moři, který byl hlavní základnou Japonců ve válce v Tichomoří, kde navštívíme hlavní stan admirála I. Jamamota a četné pozůstatky vojenských časů vč. ponorkové základy, bunkrů, tunelů a vojenské techniky. Vždyť právě odtud vedli Japonci operace na Guadalcanalu a v celém Tichomoří. 
Ostrov Nová Británie pak krom historických stop nabízí i jiný pohled na kmenový život v Melanésii a tím jsou ostrovní kmeny, jejich jedinečná kuchyně, zvyky a dlabané kánoe brázdící tyrkysové vody nad korálovými útesy. Vulkán Rabaul, horké prameny a tropický oceánský svět poslouží jako rozloučení s jednou z nejtajemnějších a nejméně dostupných destinací vůbec. 


Zájezd realizujeme po řadě zkušeností z oblasti a se spolehlivými kontakty na místě vč. kmenových náčelníků, stopařů s důrazem na maximální možný komfort, bezpečnost a rozmanitost poznání Papuy Nové Guiney. 


Skupina je omezena na max. 10 účastníků, po celou dobu je zajištěno stravování formou polopenze, veškeré vstupné a návštěvy vesnic, doprava terénními vozidly na místě, motorovou kánoí na řece Sepik a vnitrostátními přelety. Vydejte se s námi na vaši životní cestu.

nejkomplexnější program na českém trhu vč. pobřežních kmenů

max 10 účastníků, osobní audiosystémy a odborný průvodce

ostrov Nová Británie - hlavní válečný stan Japonců v Tichomoří

vulkán Rabaul, pravěké naleziště Kuk, kulturní festival Goroka

Program zájezdu

1. den

V dopoledních hodinách odlet z Prahy do filipínské Manily, přestupní stanice na Novou Guineu. Dobrodružství začíná.

2. den

V ranních hodinách přílet na Filipíny do hlavního města Manily. Možnost odpočinku v denním hotelu přímo na letišti ev. fakultativně možnost prohlídky historického centra Manily, tzv. Města za hradbami - Intramuros a hlavního správního centra španělského koloniálního impéria vč. katedrály Neposkvrněného početí Panny Marie, pevnosti sv. Dominika a chrámu sv. Augustina. Historická rezidence Casa Manila a vzpomínky na světovou říši krále Filipa nad kterou slunce nezapadá. Anebo prostě jenom skvělé sele lechón a filipínské pivo.

Ve večerních hodinách odlet na Papuu Novou Guineu.

(-/-/-)

3. den

Vstupní brána na Papuu.

Port Moresby - hlavní město Papuy Nové Guiney a podivuhodná směs slumů, vystavěných na dřevěných kůlech přímo nad hladinou moře a současné architektury. Umělecky ztvárněná budova parlamentu, špičková etnografická kolekce v Národním muzeu a Národní galerii, skvělý Nature Park - příjemný úvod do přírodního světa ostrova (mj. stromoví klokani, kasuáři, rajky), válečný hřbitov Bomana, jako připomínka bojů o ostrov během Druhé světové války. Večer katedrála Panny Marie s příchutí místní umělecké tradice, moderní budova APEC uprostřed Walterova zálivu a večerní pláž Ela, jako centrum společenského života.

(-/O/-)

4. den

Ke kmenům vysočiny a do ráje ptactva.

Dopolední let do Goroky. Goroka - hlavní město provincie Východní vysočina a největší přehlídka kmenů Papuy. Historické McCarthyho muzeum s válečnými i etnografickými artefakty, živý trh a slavná káva. Vzrušené přípravy na festival a první možnosti setkání s různými kmeny v ulicích.

(S/O/-)

5. den

Papuánskou vysočinou k řece Asaro a ke kmeni válečníků z bahna. Panenskou krajinou do kmenových vesnic, tance a rituály, ozdobné čelenky z rajčích per, archaické zbraně a terakotové masky "blátivých mužů" Asaro. Tradiční pokrm mumu připravovaný v zemi v banánových listech, léčivé bylinky a respektovaní stařešinové. Procházky pralesem.

(S/O/-)

6. - 8. den

Tři plné dny na Goroka sing-sing

(VIP vstup - bezprostřední kontakt s tanečníky a vystupujícími, možnost nekonečného focení) - nejstarší a největší tribální přehlídka Nové Guiney. Více jak stovka kmenů prezentuje svoje umění, rituály a tradice. Neuvěřitelná kombinace barev a tvarů, tance a zvuků. Přes svoji fenomenalitu není pořád Goroka turistickou masovou záležitostí. Akrobatické tance pobřežních kmenů, tanečníci z provincie Enga se svými bubny či stařešinový rituál kmene Gasa Gasa. Přebarevné oděvy kmenů Huli a Holosa.

(S/O/-)

9. - 11. den

Pod nejvyšší horou Papuy Nové Guiney - Mt. Wilhelm. Horská provincie Chimbu a přejezd vysočinou do Mt. Hagen, pravěké naleziště Kuk (Unesco) jako jedno z rodišť zemědělství, místní muži ve stylu bilas - výrazné zdobení tváře a nosu, dlouhé sukně, prasečí kly a legendární muži kmene Huli (také okřídlení muži, patrně nejvíce extravagantní tribální barevná a tvarová výrazovost s masivním užitím rajčího peří). Vydáme se za nejkrásnějšími opeřenci světa do nitra pralesa. Rajky - jeden ze symbolů Nové Guiney a vzácní vyslanci unikátní přírody ostrova.

(S/-/V)

12. den

Papua z oblaků. Lety na Papuy platí za zážitek sám o sobě, mimořádně hornatý ostrov, náhorní plošiny, hřebeny i vrcholky sopek činí z přeletu z Mt. Hagen do Port Moresby a následně do Wewaku nejvšední podívanou. V podvečer přílet do Wewaku na severním pobřeží ostrova - vstupní brány do archaického světa říčních kmenů Sepiku. 

(S/-/V)

13. den

Provincie Východní Sepik a osada Wewak - východisko naší říční výpravy proti proudu řeky Sepik. Wewak - sídlo na malém poloostrově, které vzniklo jako japonská letecká základy za Druhé světové války. Mys Wom jako jedno z památných míst japonské kapitulace v září 1945. Místní trh s řemeslnými výrobky a nákup materiálu, darů a zásob na říční expedici. Po řece do osady Pagwi a živost místních na březích toku, dlabané kánoe a rybáři.

(S/O/V)

14. - 15 . den

Výprava na motorových kánoích proti proudu řeky Sepik a proti proudu času. Povodí a meandry druhé největší řeky Papuy je tropickým rájem rostlin i zvířat (kasuáři, největší druhy rajek, krokodýli), ale především jedinečným světem říčních kmenů a klíčovým centrem tribálního umění ostrova. Světově proslulé jsou především zdejší masky, štíty, bubny garamut, rituální keramika a plastikami zdobené domy Tambaran. Uvítá nás kmen Chambri známý jako "krokodýli muži" se znetvořenou kůží imitující hřbet krokodýla, životodárné stromy sago a rituály z nichž mrazí. Návrat do Wewaku.

(S/O/-)

16. den

Wewak a přelet na ostrov Nová Británie. 

Ráno přelet z oblasti řeky Sepik přes Bismarckovo moře na ostrov Nová Británie - do zcela zapomenutého tropického ráje, kraje sopek, ostrovních kmenů a stop druhoválečných operací v Tichomoří. Přílet do Kokopo a večerní relax na břehu Simpsonova zálivu. 

(S/-/V)

17. den

Ostrov Nová Británie a jeho původní centrum Rabaul je historicky zajímavý jako centrum japonského vojenského velení v době Druhé světové války. Navštívíme vojenské muzeum v Kokopu, velitelský bunkr admirála I. Jamanota, ponorkovou základu či tunely japonských plavidel. Odpoledne vulkán Tavurvur a okolní horké prameny, místní muzeum a barevný trh.

(S/-/V)

18. - 19. den

Ostrovní kmeny a tropické vody Nové Británie. Uvolněnější dny, které strávíme plaváním s delfíny či jejich pozorováním z lodi, možnost šnorcholování či výletu na okolní ostrůvky, navštívíme také místní vesnice kmene Baining a Tolai, který je proslulý svými obřími maskami a ohňovým tancem a pronikneme do každodennosti zdejších lidí na jednom z nejzapomenutějších míst planety. 

(S/O/-)

20. den

Ráno odlet z rajského ostrova Nové Británie zpět do Port Moresby a odpoledne zpět do filipínské Manily. Večer přílet do Manily, nocleh v bezprostřední blízkosti letiště. Rozložení zpáteční cesty na dva dny vám umožní dokonale vstřebat nevšední zážitky z Nové Guiney a doletět do Prahy v zachovalém stavu. Nejen skvěle zvládnutý zájezd, ale i jeho závěr si zaslouží perfektně promyslet do detailu. 

(S/-/-)

21. - 22. den

Možnost příjemného odpočinku v hotelu v Manile, fakultativně druhá část prohlídky filipínské metropole a výkladní skříně španělského impéria. Odpoledne odlet zpět do Prahy, přílet následující den v ranních hodinách. 

(S/-/-)

Proč tento zájezd s Art2go?

AdobeStock_279171720.jpeg

Jistota v neznámém světě

Cesty na Papuu patří mezi naprostý vrchol co do náročnosti organizace. Dlouholeté zkušenosti art2go a skvělé kontakty na Papuy jsou nezbytné pro zajištění perfektní, bezpečné a hladké cesty v naprosto odlišném a specifickém koutu světa.

AdobeStock_351975730.jpeg

Nejlepší program na trhu

Kombinace říční expexice v Sepiku, papuánské vysočiny, ostrovních kmenů a tropického světa Nové Británie s důrazem na tribální umění, etnografii, přírodu a historii.

Festival Goroka na 100%

3 dny v epicentru festivalu s VIP vstupenkami

AdobeStock_5179854.jpeg

Expedice a dobrodružství v maximálním možném komfortu

Pečlivě zvolené ubytování, vstupy a permity, načasování přeletů a nejlepší dostupné služby na místě.

pexels-vincent-rivaud-2147486.jpg

Termíny a cena zájezdu

8 - 29. 9. 2024          286 000,- Kč

CENA ZAHRNUJE

• zpáteční letecká přeprava Praha – Manila v optimální knihovací třídě vč. tax a odbaveného zavazadla
• zpáteční letecká přeprava Manila - Port Moresby vč. tax a odbaveného zavazadla
• 6 x vnitrostátní přelet: Port Moresby - Goroka, Mount Hagen - Port Moresby, zpáteční Port Moresby - Wewak a zpáteční let Port Moresby - Rabaul.

• 18x nocleh v dvoulůžkovém pokoji v hotelu/lodge/guesthousu (není třeba se obávat nějakých dobrodružných podmínek ubytování, ubytování je kvalitní s důrazem na bezpečí, hygienu a kvalitní odpočinek a vychází z našich nejlepších zkušeností)
• pozemní doprava, říční expexice v motorové kánoi po řece Sepik, letištní transfery
• stravování dle klíče u každého dne (polopenze, plná penze)

• veškeré vstupné vč. VIP 3-denní vstupenky na festival Goroka, návštěvu kmenů a vesnic, bird watching v pralese (rajky), plavání s delfíny a ostatní permity
• odborný český průvodce
• místní anglicky hovořící průvodci
• zapůjčení osobního audiosystému (přijímač, baterie a sluchátka)
• zákonné pojištění CK pro případ úpadku
• pronájem odbavovací přepážky na letišti v Praze a materiály k zájezdu

CENA NEZAHRNUJE

• vízum (aktuálně 50 USD/os., cena se může změnit)

• denní ubytování (při cestě na Papuu) a exkurzi v Manile
• spropitné pro místní řidiče, průvodce a personál

(10 USD osoba/den)
• ostatní stravování a doplňkové aktivity

• cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu

Ptejte se!

1 / Co činí zájezd na Novou Guineu tak nákladným?

Extrémně složitá logistika, 6 vnitrostátních přeletů, ale také třeba zdánlivě banální položky - typicky stravování. 

Jídlo je na ostrově velmi drahé (ostatně jako všechno).

Zakládáme si na tom, že naše cena zahrnuje vše podstatné. 

Garantujeme nejlepší cenu. Na trhu najdete u konkurence zájezdy s 8 noclehy za skoro 250 000,- Kč...

2 / Nejsou celé 3 dny na festival Goroka moc?

Nejsou. Goroka je vlastně Papua v malém měřítku. Ve stejný čas na stejném místě se zde sejde většina hlavních kmenů ostrova a za 3 dny vlastně "procestujete" ostrov křížem krážem. 3 plné dny s VIP vstupem na festival se rozhodně nebudete nudit, každý den ba každý okamžik je na festivalu unikátní.

3 / Je tato destinace bezpečná?

Tak, jak je zájezd koncipován, doprovázen místními z lokálních komunit a kmenů, zkušeným průvodcem a spolehlivými partnery na místě, tak ano. Splňte si životní sen v archaickém světě na který civilizace zapomněla.

4 / Není zbytečný nocleh na Filipínách?

Z naší zkušenosti rozhodně ne. Volíme komfortní let s jedním přestupem z Prahy do Manily a potom odpočinek na cestě tam i zpět. Tento přístup se nám velmi vyplatil, kdo má energie na rozdávání může energicky poznat Manilu a ostatní si užijí relax v hotelu mezi dlouhými lety, masáž či příjemný odpočinek. Zdánlivé detaily můžou cestu výrazně zpříjemnit.

On-line setkání s autorem a průvodcem zájezdu pro zájemce o účast. Více na info@art2go.cz

Naprostá odlišnost a specifika destinace, která se vymyká většině světa, vyžaduje mnoho doplňujících informací, které vám rádi předáme v rámci on-line setkání pro případné zájemce (zájezd budeme vypisovat i v roce 2025). Napište si o podrobnosti a budeme se těšit na setkání a společnou cestu na výjimečnou Novou Guineu.

maximálně 10 osob ve skupině

vstupné a stravování v ceně zájezdu

fyzicky nenáročný zájezd

VÍZA

Na Papuu Novou Guineu se vyřizuje on-line vízum. CK zajistí veškeré podklady.

POJIŠTĚNÍ

Rádi Vám zajistíme cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu u smluvní pojišťovny Union.

OČKOVÁNÍ

Pro vstup na Papuu Novou Guineu není vyžadováno žádné povinné očkování.

BEZPEČNOST

Prověřené ubytování a skvělá znalost teritoria, bezpečná a spolehlivá doprava, zkušený průvodce a skvělé kontakty na místě pro naprostou bezpečnost.

NÁROČNOST

Zájezd má částečně expediční charakter, ovšem při zachování veškerého komfortu, je vhodný pro všechny věkové kategorie.

ZAMĚŘENÍ

V pravdě životní cesta do zcela jiného světa. Unikátní etnografie, příroda, kmenová společnost a primitnivní umění.

bottom of page