top of page
AdobeStock_115853573.jpeg

Jižní Peru a Bolívie

po stopách Andských civilizací, poklady Velkých Inků, dědictví kultur Lima, Nazca a Huari, mystérium Tiwanaku, do srdce říše slunce a zlata, od Pacifiku přes poušť do posvátných údolí až na Altiplano – „střechu Ameriky“ v podrobném poznávacím okruhu v komfortním balení

Peru je právem považováno za historickou pokladnici. Žádná jiná jihoamerická země neskrývá na svém území tak ohromnou koncentraci archeologických a kulturních památek jako právě Peru. Od nejstarší civilizace Ameriky Norte Chico, přes velké pacifické říše Moche a Chimú, až k dětem slunce – Inkům. Právě na dědictví Incké říše a Andských civilizací je zaměřen náš zájezd. Přesto, že tzv. říše Čtyř zemí, jak Inkové své impérium nazývali, sahala od dnešní Kolumbie až po Argentinu a Chile, její kulturní jádro spočívalo na relativně malé ploše okolo „pupku světa“, legendárního města Cusco. Největší předkolumbovská říše nám zanechala ohromující dědictví, které společně s novými španělskými vlivy po završení conquisty vytvořilo jedinečný kulturní amalgám, který dnes přitahuje návštěvníky z celého světa.
Naši cestu započneme v největším historickém španělském přístavu v Novém světě v Limě, která nejenom, že je perlou koloniální architektury a skrývá fantastické archeologické kolekce, ale je také srdcem dávné kultury, kterou dnes identifikujeme v podobě monumentálních pyramid z nepálených cihel a bohatých pohřbů. Nemůžeme minout nejvýznamnější předkolumbovské náboženské centrum Pachacamac, které
později Inkové přenesli do Cusca, aby nadále udržovali kult slunce, který se rodí společně s nejstaršími civilizacemi kontinentu. A kdo by neznal záhadné obrazce na planině Nazca? Mystérium, které nedá spát autorům fantastických teorií. Nemineme obří hliněné město Cahuachi a dokonale zachovalé mumie, jako svědky dávných časů. Podmanivý svět baroka okusíme v bělostné Arequipě, stejně jako kvality užitého umění, malířství a architektury. A konečně zavítáme do ráje vysokohorské přírody na planině Altiplano s kulisou zasněžených sopečných kuželů, jezer a stád divokých lam. Uvítá nás horská metropole La Paz s rituály čarodějů a dodnes živoucími indiánskými kulty, které také při výletu do Bolívie poznáme. A pak jezero Titicaca jako zářící drahokam v objetí andských vrcholků, legendární rodiště Inků, kolébka Andských civilizací a nejstarší monumentální stavby And v Tiwanaku. Tiwanaku a jeho dokonale opracované andesitové bloky, spojené záhadnou slitinou, byly jednou z hlavních inspirací Ericha von Dänikena pro teorii mimozemského původu dávných civilizací.
Neopomeneme ani méně známá naleziště kultur Pucará a Wari, která zřejmě můžeme považovat za hlavní pojítko incké civilizace s jejími staršími starověkými a středověkými předchůdci, jež vyplnili bezmála 500 let historie a jejichž stopy nalézáme prakticky v každé pozdější incké lokalitě. Inkové, ačkoliv jsou nejmladší a poslední kulturou Peru před španělskou conquistou, spojením dávné kultury Chavínu, administrativy Moche a technologie a umění Chimú v imperiálním otisku velkolepé říše jim vdechují nový život, jsou pro nás jednoznačně nejvýraznějšími nositeli původní předkolumbovské civilizace a srdci inckého světa v okolí Cusca budeme věnovat poslední blok zájezdu.

Zájezd je koncipován jako komplexní poznání s důrazem na vyváženost, výmluvnost archeologie, krásu přírody, ale také radost z otevřených srdcí Peruánců, jejich skvělé kuchyně a barvité kultury. Na rozdíl od jiných CK využíváme výhradně soukromé dopravy, zájezd doprovází kvalifikovaný historik a místní licencovaní průvodci jako technický doprovod. Využíváme pokročilých audiosystémů a poskytujeme odborný výklad v museích, stejně jako množství doprovodných materiálů. Využíváme optimálních letů z Prahy do Limy, stejně jako vhodně načasovaného letu z Cusca zpět do Limy, využíváme pouze prověřené ubytování v příjemných lokalitách.

jedině komfortní soukromá doprava bez místních dálkových autobusů či nočního přejezdu

max 18 účastníků a

osobní audiosystémy

kvalitní 4* hotely v Peru a 5* hotely v Bolívii 

vždy na skvělých místech

kompletní vstupy v ceně vč. Machu Picchu

Program zájezdu

1. den

V ranních hodinách odlet do Limy. Váš průvodce Vás bude očekávat na letišti, na přepážce označené nápisem ART2GO Vás uvítá a předá Vám dokumenty a materiály k zájezdu a audiosystémy.

Následně se společně odebereme k odbavení, odevzdáme zavazadla a vydáme se přes bezpečností kontrolu do letadla.

Přílet do Limy ve večerních hodinách, transfer to prestižní čtvrti Miraflores na ubytování.

2. den

Hliněné dědictví Limské kultury.

Pyramida a kultovní centrum Huaca Pucllana vystavěná cca ve 4. stol., zahrádka předkolumbovských plodin a mini zoo s lamami, morčaty a papoušky, vynikající museum předkolumbovského textilu a nejstarší látky světa, pyramida Huaca Huallamarca krásně zrekonstruovaná pyramida boha Ochránce, archeologická zóna Pachacamac v oáze řeky Lurín na březích Pacifku, hliněné pyramidy, konvent a ulice města s historií přes 2 tisíce let.

3. den

Mezi pouští a oceánem.

Poloostrov Paracas a stejnojmenný národní park jsou přírodním i historických klenotem. Strmé skalní stěny a poušť vybíhající k oceánu zde vytvořily zcela unikátní prostředí. Museum J. Tella, které mapuje tzv. Paracaskou kulturu, vzkvétající mezi 9. a 1. stol. př. Kr., Plavba na ostrovy Islas Ballestas, obří kolonie ptáků, především kormoránů, pelikánů a rybáků, početné populace tučňáků Humboldtových, lachtanů, tuleňů a delfínů, geoglyf Candelabro na protějším břehu, pouštní oáza Huacachina a domov slavné pálenky Pisco.

4. den

Mystérium na planině Nazca.

Centrum mimořádné kultury prospívající v oáze podél řek Rio Grande, Aja a Ica cca mezi léty 100 př. Kr. až 800 n. l., známá především pro tajemné geoglyfy, Fakultativně let nad obrazci se záhadným původem. Obří archeologický areál Cahuachi jako hlavní město civilizace Nazca, největší hliněné město vůbec.

Starověké pohřebiště Chauchilla a dokonale zachovalé mumie dávné společenské elity.

5. den

Do epicentra Andského baroka.

Incké správní středisko Los Paredones a přejezd do Arequipy zal. španělskými conquistadory r. 1540 na úpatí zasněžených sopek Chachani, Misti a Pichu Pichu . Klenot barokní archiektury - přes 500 památek většinou ve vrcholném barokním stylu vč. velkých klášterních komplexů, domů nobility, hospodářských celků, mlýnů atp.), považováno za jeden z nejcennějších architektonických pokladů Latinské Ameriky. 

6. den

Arequipa - Bílé město pod horami.

Klášter Santa Catalina „město ve městě“ zal. r. 1579 jako rezidence a místo klauzury dcer vznešených rodin města, museum a farma Mundo Alpaca (kolekce historického textilu a chovné centrum jednoho ze symbolů Peru – lamy Alpaky, náměstí Armas, La Compañía, jezuitský chrám a klášter, půvabná čtvrť San Lazaro a přebohatý klášter sv. Františka, muzeum s mumií tzv. Ledové princezny.

7. den

Cesta do vysokohorského ráje na Zemi.

Historické lomy bílého kamene Canteras de sillar Añashuayco a pohled do rodiště nejdůležitějšího stavebního materiálu města. Rezervace Pampa Canahua -možnost pozorovat volně se pasoucí alpaky, vikuně či vodní ptáky, žijící na malých močálech, vzniklých táním ledovců. kaňon řeky Colca, druhý nejhlubší kaňon světa (hloubka 3 400 m., délka 100 km). Pohoří Chila s vysokohorskými ledovci, indiánské osady osady Chivay a Cabanaconde.

8. den

Cesta do Puna vysokohorským rájem na zemi.

Výhledy na drsnou krásu ledovců, sopek a jezer, přírodní rezervace Salinas y Aguada Blanca, neobvyklý kamenný les v Imatě, nekropole Sillustani jako obřadní a pohřební areál kultury Kolla, místo uložení mumifikovaných těl nejvyšších hodnostářů u břehu jezera Umayo a vysokohorské Puno na břehu jezera Titicaca.

9. den

Jezero Titicaca - kde se rodí první Inka.

Mýtické místo zrození Inků, největší jezero v Jižní Americe, největší vysokohorské jezero a zároveň nejvýše položené splavné jezero na Zemi v nadmořské výšce 3 810 m. a přirozená hranice mezi Peru a Bolívií. Výlet lodí po jezeře, v zálivu Puno cca 20 umělých plovoucích ostrovů, tzv. Islas de los Uros, na
kterých dodnes žijí členové kmenu Uru, zbytek původního obyvatelstva, pobřežní městečko Chucuito coby rezidence královské pokladny a jedinečná lokalita Inca Uyo.

10. den

Do země stříbra.

Nejvýznamnější poutní místo Bolívie, Copacabana a monumentální basilika Panny Marie Copacabanské, patronky Bolívie. Plavba na Ostrov Slunce, Isla del Sol - z historického a kultovního hlediska klíčové místo incké civilizace, kam bůh slunce seslal svého syna a dceru, kteří se stali zakladateli incké kultury a náboženství, dnes na ostrově zachováno přes 80 archeologických lokalit, "středomořské" scenérie a přejezd do největšího města Bolívie La Paz.

11. den

Metropole pod štíty hor.

La Paz, ekonomické a administrativní centrum Bolívie s nadmořskou výškou 3 650 m. a o největší nejvýše položené město světa, výhledy na pouhých 40 km vzdálenou posvátno horu Illimani o výšce 6 439 m. se 4 ikonickými vrcholky, Národní archeologické musea - především vzácné nálezy civilizace Tiwanaku, cenné incké bronzy, archeologie neznámých civilizací Chiripa a Chinpa, trh čarodějů, lanovky jako MHD a historické centrum

12. den

K původu teorie o mimozemských počátcích dějin v kolébce andských civilizací Tiwanaku.

Archeologický areál Tiwanaku, jedna z nejstarších civilizací v Jižní Americe, východisko tzv. Andských kultur a společnost dodnes spojená s řadou záhad a technologických senzací. Sedmistupňová pyramida Akapana, brána Puma Punku, dokonale vyřezané andské kříže v blocích andezitu, chrám Stojících kamenů, jedinečné plastiky a důkladný průzkum celého areálu.

13. den

Památky dávné kultury a lidu Wari a první kroky civilizace Inků.

Pucará - pozůstatky města a ceremoniálního centra stejnojmenné kultury s četnými shodnými znaky civilizace Tiwanaku, monumentální chrám boha Wiracochi v Raqchi - málo známé naleziště se senzačními stavbami incké doby, Památky kultury a lidu Wari v lokalitách Pikillacta a Rumicolca - první skutečná města regionu, které Inkové využili jako vzor pro pozdější celky. Kostel sv. Petra Apoštola v Andahuayllias tzv. Sixtinská kaple Ameriky a příjezd do Cusca.

14. den

Inkové a pupek světa.

Cusco, posvátné místo a hlavní město velké říše Inků, sahající od dnešního Ekvádoru až po Argentinu a střední Chile. Zlatý chrám Qorikancha, později chrám a klášter Sv. Dominika, původně ústřední chrám inckého boha Slunce se zlaceným exteriérem i interiérem, Náměstí Plaza de Armas a chrám jezuitů, čtvrť a kostel San Blas s uměleckými poklady náboženského umění tzv. Školy z Cusca, klášter Santa Catalina a nezbytné morče na večeři nebo záplava skvělé čokolády.

15. den

Cusco, cesta do posvátného údolí Inků a incká věda a technologie. Obrovská koncentrace památek v nádherné krajině. Jízda kolem řeky Urubamba do Sacsayhuamánu - monumentální pevnost z vrcholného inckého období známá především obrovskými jemně zpracovanými žulovými kvádry (až 200 tun) a terasami. Skalní bludiště Quenko a hlavní pevnost říše Puka Pukara, obřadní centrum Tampumachay, jako místo rituálů uctívání vody a obrození půdy, areál a incký hrad P´isaq v dokonalé přírodní harmonii.

16. den

Cestou pod Machu Picchu.

Osada Chinchero na strategické křižovatce cesty z Cusca do Machu Picchu, zal. asi 1480 jako královský statek a místo odpočinku vladaře Tupaqa Yupankiho, Středisko Maras, v období koloniální nadvlády důležité středisko místní šlechty, výstavní kostel a rezidence s erbovními znaky vznešených španělských a indiánských rodů, solivar u zdroje solné vody qoripujio, experimentální incký zemědělský komplex Moray, Ollantaytambo, velké vojenské, náboženské a administrativní centrum. Večerní lázně Aguas calientes pod Machu Picchu.

17. den

Ztracené město v oblacích.

Vrchol programu a slavné ztracené město Inků Machu Picchu neboli Starý vrch, jeden z největších pokladů krajinářské architektury na světě, památka Unesco, mýtické město v horském sedle nad řekou Urubamba 2 438 m. n.m., Chrám Slunce - půlkruhová stavba na skále, přizpůsobená tvaru skály, Mausoleum jako místo odpočinku a uctívání mumií předních hodnostář), Chrám tří oken, Hlavní chrám ve tvaru tzv. Wayrana, pravoúhlá místnost se třemi stěnami a kamenným oltářem, Intiwatana neboli Místo k připoutání Slunce, možnost výstupu na horu Huayana Picchu.

18. den

Zpět do královského města Limy.

Návrat do Ollantaytamba, možnost vycházky k inckým skladům na strmém svahu hory Pinkuylluna anebo k Bráně slunce s úchvatným výhledem do krajiny. Odpoledne přejezd do Cusca, poslední nákupy, rozloučení s andským světem Inků a odlet do Limy. Dle časových možností zastávka u pevnosti krále Filipa, která střežila Limu, coby nejdůležitější španělský přístav v Novém Světě, večerní moderní čtvrť Miraflores na vysokých útesech nad Pacifikem se sklenkou peruánského vína anebo pisco sour.

19. den

Lima koloniální. Dokončení prohlídky města, vynikající Larcovo museum v bývalé residenci místokrálů, galerie zlata, špičková sbírka archeologických předmětů vč. výbav z královských hrobů, slavná kolekce močické erotické keramiky. Historické centrum Limy, které se nese v duchu španělské koloniální architektury. Palác a královská pokladnice Torre Tagle, katedrála a náměstí Armas s hrobkou dobyvatele Pizzara, přebohaté konventy sv. Františka a Dominika jako opora katolicismu v Novém světě, chrám Nazarenas a exploze baroka u Panny Marie Milosrdné. Večer transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.

20. den

Přílet do Prahy v odpolečních nebo večerních hodinách.

Proč tento zájezd s Art2go?

pexels-julia-kuzenkov-1974594 (2).jpg

Špičkový program bez low-costu

Ano, víme že Latinská Amerika se dá "dělat" levně. Ale raději strávíme čas v archeologických lokalitách, klášterech a se sklenkou vína než organizováním místní dopravy a logistiky.

AdobeStock_121590621.jpeg

Nekompromisní ubytování 4 * v Peru a 5* v Bolívii

Během 20 denního zájezdu si zasloužíte opravdové pohodlí a kvalitní odpočinek namísto "turistických hotýlků".
Ubytování je vždy v nejlepších lokalitách.

Pouze soukromá doprava po celou dobu zájezdu

Jezdíme výhradně soukromou dopravou se zkušenými řidiči. Na kvalitním managementu času závisí Vaše zážitky.

AdobeStock_71439474.jpeg

Odborný program a doprovod historika

Vyslechněte si fundovaný výklad v širokých souvislostech. Provázíme v muzeích i kostelích. Fakultativní volný program? Na to přece nepotřebujete CK. Volte nekompromisní kvalitu.

pexels-junior-machado-3452236 (2).jpg

Termíny a cena zájezdu

4. - 23. 6. 2024          134 600,- Kč

sleva first minute 5000,- Kč při přihlášení do 31. 8. 2023

CENA ZAHRNUJE

• zpáteční letecká přeprava Praha – Lima v optimální knihovací třídě vč. tax a odbaveného zavazadla
• 18x ubytování v kvalitních hotelích se snídaní (v Peru 4*, v Bolívii 5*) ve vynikajících lokalitách s nejlepší dostupností
• soukromá přeprava dle programu luxusním klimatizovaným autobusem

• turistický vlak do Aguas Calientes pod Machu Picchu

• vnitrostátní let Cusco - Lima v optimálním komfortním čase
• transfer na letiště v Limě a Cuscu
• kompletní vstupné dle programu
• odborný český průvodce
• místní anglicky hovořící průvodci
• zapůjčení osobního audiosystému (přijímač, baterie a sluchátka)
• zákonné pojištění CK pro případ úpadku
• pronájem odbavovací přepážky na letišti v Praze a materiály k zájezdu

CENA NEZAHRNUJE

• spropitné pro místní řidiče, průvodce a personál 6 USD/os./den
• ostatní stravování

• cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu

Možnost zajištění odletu z Vídně.

maximálně 18 osob ve skupině

vysoká míra komfortu 4* a 5*

nejoblíbenější program v Jižní Americe

VÍZA

Pro vstup do Peru i Bolívie postačuje platný cestovní pas.

POJIŠTĚNÍ

Rádi Vám zajistíme cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu u smluvní pojišťovny Union.

OČKOVÁNÍ

Do Peru ani Bolívie není potřeba žádné povinné očkování vč. Covid 19.

BEZPEČNOST

Vybíráme hotely na vysoké úrovni s důrazem na pohodlí a bezpečnost, neriskujeme v hromadné dopravě ani na dálkových linkách. Skupinu doprovází český i místní průvodce pro maximální komfort.

NÁROČNOST

Zájezd se odehrává ve vysokých nadmořských výškách, pozvolný nárůst nadmořské výšky je zohledněn v trase a kvalitní odpočinek v komfortních hotelích poskytuje nejlepší způsob regenerace. Zájezd je vhodný pro všechny věkové skupiny. Vždy ke každému přistupujeme s maximální péčí na místě a zohledníme možná omezení.

ZAMĚŘENÍ

Bohatý program pro milovníky historie, umění, archeologie i přírody. Oblíbená kombinace komfortu, velkého poznávání a mimořádně atraktivní krajiny.

bottom of page