top of page
AdobeStock_161420203 (2).jpeg

Súdán - podél Nilu přes Núbijskou poušť proti proudu času

dědictví faraonů Núbie, kulturní a historické křižovatky starověkého Egypta, antiky, černé Afriky, islámu i raného křesťanství

Súdán není právě typickou destinací pro poznávací zájezd. Neznámá země s pošramocenou pověstí ale všechny návštěvníky překvapí ohromným historickým bohatstvím, autenticitou a přátelstvím. Súdán je cestovatelská láska na první pohled, což potvrdí každý, kdo jej jednou navštívil. Súdán je země Núbijců – lidí s otevřeným srdcem, neobyčejnou laskavostí, pohostinností a upřímností. Tito ochraňují dědictví, jež působí jako obrázky cestovatelů z 19. stol. – královská města a pohřebiště, do nichž vstupujete sami bez přítomnosti agresivního turistického průmyslu. Pyramidy zasypané v písku, kolorované hrobky, chrámy, jeskyně a kláštery. Pyramid je v Súdánu více než v sousedním Egyptě a bohatost jeho dávné minulosti pomáhá popularizovat i skvělá práce českých egyptologů v čele s dr. Onderkou v lokalitě Wad Ben Naga, kterou také navštívíme.

Vydejte se s námi na neobyčejnou cestu podél magického Nilu, neboť jak říkají Egypťané: „kdo se jednou napije z Nilu, žádná jiná řeka už nemůže uhasit jeho žízeň“. Súdán je řekou poznání minulosti, která mimo pozornost světa plyne již 10 000 let příběhy dávných světů a civilizací. Súdán je historicky mimořádně
pozoruhodným prostorem, jehož kultura převzala výdobytky starého Egypta, ale zachovala si značnou míru nezávislosti a vytvořila tak jakýsi most mezi světy Egypta, antického středomoří a velkých říší černé Afriky
v dnešní Etiopii. Je jednou z kolébek křesťanského světa, zapomenutou, přehlíženou, ale o to více vzrušující při důkladném historickém pohledu.
Zájezd za uměním Núbie a poklady archeologie pořádáme jako jedna z mála tuzemských CK díky osobním vazbám na státní súdánskou agenturu pro památky a po několikaleté přípravě. Zájezd doprovázejí místní archeologové a odborný český průvodce. Vzhledem k charakteru destinace je koncipován více
„výpravným“ způsobem při zachování maximálního možného komfortu. Velikost skupiny je omezena na 12 osob. CK garantuje vstup a povolení pro návštěvu archeologických lokalit, dopravu zajišťují terénní automobily s veškerým potřebným vybavením, vlastními kuchaři atd. Pro řadu cestovatelů je Súdán životní destinací. Přidejte se k nim i Vy!

Súdán: Special Offers

špičková archeologie a VIP prohlídky

max 12 účastníků a osobní audiosystémy

hotel 5* v Chartúmu a komfortní expediční stany

unikát na českém trhu s jedinečným know-how

Súdán: Seznam
Súdán: Pro Gallery

Program zájezdu

1. den

V odpoledních hodinách odlet Chartúmu. Váš průvodce Vás bude očekávat na letišti, na přepážce označené nápisem ART2GO Vás uvítá a předá Vám dokumenty a materiály k zájezdu a audiosystémy.

Následně se společně odebereme k odbavení, odevzdáme zavazadla a vydáme se přes bezpečností kontrolu do letadla.

Pyramidy černých faraonů už čekají!

2. den

Na soutoku Bílého a Modrého Nilu.

Po půlnoci přílet do Chartúmu, vyřízení vstupních formalit a transfer do hotelu v centru města. Chartúm, město na soutoku Bílého a Modrého Nilu, krásný pohled na oba velikány z parku Mogran. Národní archeologické muzeum, sousední město Omdurman a hrobka hrdiny u Al-Mahdího, Omdurmanský bazar – největší v zemi a ideální možnost seznámit se blíže s Núbijci a jejich každodenním životem, rozmanité zboží slavného koridoru do Afriky. Večeře se súdánskou hudbou jako zakončení prvního dne v Núbii

3. den

Na sever do pouště.

Největší velbloudí trh v Africe El Molih´s. Tisíce zvířat, které právě přihnaly karavany z pouště, dále směřujících na jatka v Egyptě i na dvory arabských šejků, expediční část trasy – cesta přes Bajúdskou poušť na sever podél Nilu, po cestě zastávka na oběd, krásné scenérie a obří termití kolonie. Odpoledne příjezd do města El Khandaq, jednoho z důležitých historických a obchodních center na březích Nilu a opěrných bodů Mamlúků, hliněná citadelu, která dodnes dominuje městu, a historické centrum, zahrnující řadu otomanských a núbijských domů bohatých kupců.

4. den

Po stopách dávných karavan.

Ranní trh v Dongole a zboží z karavan. Pouštní cesta do Sesibi, kde začíná staletími prošlapaná 40denní karavana do Egypta. Nádherné vyhlídky na Nil v núbijské vesnici Tajab. Příjezd do Sesibi, centra Nové Egyptské říše v Núbii, a chrám boha Achnatona s mohutnými sloupy z 14. stol. př. Kr., dále na sever k třetímu nilskému kataraktu do Solebu, jehož historie se píše minimálně od 18. egyptské dynastie, západ slunce nad monumentálními pozůstatky chrámu slunečního boha Atona, jedním z největších chrámových komplexů v Súdánu.

5. den

Dědictví křesťanské Makúrie.

Posvátná hora Jebel Dosha se skalním chrámem Thutmose III., reliéfy ve skalním masivu a tři periferní skalní kaple. Pyramidové pole Sedeinga. Lodí po Nilu na ostrov Saï, strategický bod mez druhým a třetím nilským kataraktem, centrum za Nové říše, křesťanská komunita za království Makúrie v 5. stol. a následně otomanská pevnost v 16. stol. Zpátky na pevninu do osady Abri, kde nás čekají místní pěvci tradičních núbijských písní. Večer s hudbou a posezením s místními.

6. den

Opět lodí a opět k životodárné tepně Afriky. Přepravíme se na ostrov Difi, který je živoucím núbijským skanzenem, barevné hliněné domečky, řemeslné dílny a tradiční svět, třetí nilský katarakt a neobyčejné představení této božské řeky, Nil se najednou zařezává do širokého pole skal a vytváří stovky peřejí, které dotvářejí skalnaté břehy. Údolí Wadi Jaddi a nejvýznamnější núbijská lokalita skalního umění – přes 1 600 skalních rytin ilustrujících přes 6 000 let staré kořeny núbijské civilizace. Hroši, žirafy, antilopy a lodi na Nilu ožívají v příbězích v pískovci.

7. den

K počátkům civilizace v Núbii.

Archeologická lokalita Tombos s velkou koncentrací stél faraonů a pohřebiště z období Nové říše staré cca 3 500 let. Kerma - hlavníh město stejnojmenné civilizace jednoho z prvních historických center v Núbii, datovaná do období cca 3 000 let př. Kr., nekropole čítající více jak 30 000 hrobek. kultovní místi Západní Deffufa, archeologické muzeum. Večer odjezd do oázy Kawa známé blízkými obřími písečnými dunami. Západ slunce nad oázou a nocleh v poušti.

8. den