top of page

Uganda – nebroušený drahokam Afriky

kde se rodí Nil, ze savany do Měsíčních hor, za šimpanzi a gorilami do mlžných lesů, po stopách J. Vágnera rájem zvířat k břehům Viktoriina jezera do srdce Afriky

Vnitrozemská Uganda na břehu Viktoriina a Albertova jezera nabízí nejrozmanitější paletu afrických druhů a právem je považována za perlu rovníkové Afriky. Země, nazývaná africkým Švýcarskem, leží na náhorní plošině cca 900 m.n.m., může se pochlubit vysokou mírou bezpečnosti a politickou stabilitou. Nikde jinde v Africe nenajdeme podobně širokou skladbu ekosystémů, od koryta Nilu přes otevřené pláně až k horským mlžným lesům. Jedinečnost Ugandy spočívá v koncentraci původního biotopu.
Uganda je jedním z posledních míst, kde můžete zažít autentické safari bez masové turistiky. Ve srovnání s populárními destinacemi v Tanzanii a Keni je Uganda zatím stále bez davů turistů. Klasické safari je v Ugandě doplněno pěším safari v tropických lesích i savaně. Nezapomenutelné je také neobyčejné lodní safari, kde jsou zvířata takřka na dosah ruky. Vysoká nadmořská výška zajišťuje trvale nižší teploty, které dotvářejí komfort pro cestování, a relativně kvalitní infrastruktura umožňuje projet v rozumném čase zemi prakticky křížem krážem.
Ne náhodou je Uganda pro mnohé cestovatele vrcholným životním zážitkem. Vydejte se s námi do končin, kde zakladatel safari ve Dvoře Králové Josef Vágner vytvářel světově proslulou královedvorskou kolekci africké fauny, po stopách pramenů Nilu a především do panenských savan za početnými stády vymírajících kopytníků i vzácných ptáků, vydejte se k jezerům s největší koncentrací hrochů v Africe a do království vzácných stromových lvů. Vrcholným zážitkem každého milovníka zvířat je výprava za horskými gorilami, majestátními strážci mlžných pralesů, a stopování šimpanzů v NP Kibale.
Program je výsledkem mnohých cest, zkušeností na místě a spolupráce se spolehlivým profesionálním partnerem, který je pro kvalitní cestování v Africe nezbytný. Nabízíme program, který svojí délkou i uceleností nemá na českém trhu obdoby a využívá pouze kvalitního ubytování a výtečného stravování.

Zájezd zároveň neopomíjí kulturní aspekty cestování v subsaharské Africe, která v rozporu se slavným výrokem, že „Afrika je kontinentem bez starších dějin“ má rozhodně co nabídnout. Velká království Buganda, Ankole, Toro, Busoga a Buňoro-Kitara existovala na území dnešní Ugandy již od pozdního středověku, zanechala za sebou četné stopy a bylo by velkou chybou redukovat cestování do těchto končin na pouhé pozorování zvířat. Uganda je nesmírně rozmanitá země, prameny životodárného Nilu, bohatá kultura a historie, gejzíry a sopečné krátery, nekonečná jezera, ledovce a alpské louky v Rwenzori, výtečná kuchyně, vůně kávy, kakaa, vanilky a zvířata na dosah ruky. A právě takovou Ugandu, bohatou, přívětivou, bezpečnou a jedinečnou Vám nabízíme.
Veškerá doprava je realizována v safari vozech, ideálních pro pozorování zvířat a pohyb mimo zpevněné cesty.  Délka zájezdu 14 dní zajišťuje plnohodnotné prožití dobrodružství v srdci rovníkové Afriky. Termín zájezdu je nejatraktivnějším a nejžádanějším termínem roku, zájezd realizujeme v malé skupince účastníků v nejvhodnější době pro pozorování goril i pro safari v savaně. Jarní a podzimní měsíce, obvykle nabízené na českém trhu, jsou typické špatnými podmínkami v pralese i na savaně, kdy sice ceny povolení klesají na polovinu, servis je cenově dostupnější, ale podmínky pro safari nevhodné. Vzhůru do rovníkové Afriky za dobrodružstvím! 

horské gorily a šimpanzi na dosah ruky

max 12 účastníků a osobní audiosystémy

hotel 4* a safari lodge

nejkomplexnější program na českém trhu

Program zájezdu

1. den

Odlet do Entebbe v dopoledních hodinách. Váš průvodce Vás bude očekávat na letišti, na přepážce označené nápisem ART2GO Vás uvítá a předá Vám dokumenty a materiály k zájezdu a audiosystémy.

Následně se společně odebereme k odbavení, odevzdáme zavazadla a vydáme se přes bezpečností kontrolu do letadla.

Africké dobrodružství může začít!

2. den

Viktoriino jezero a africký Řím.

V ranních hodinách přílet do Entebbe.

Připomeneme si slavnou operaci izraelské tajné služby u nedaleké historické budovy letiště a potom už vzhůru k největšímu a nejslavnějšímu jezeru Afriky. Mokřady Mamabma a jedinečný člunozobec africký, který je živoucí fosilií.

Prohlídka Kampaly, hlavní město země položené na sedmi pahorcích a její historické zajímavosti jako hrobky bugandských králů v Kasubi, Národní museum, katedrální chrám Panny Marie, Národní mešita, královský palác (pouze exteriér) či hlavní chrám náboženství Bahá’í. Záplava ovoce na místním trzích.

3. den

Po stopách J. Vágnera k nosorožcům.

Rezervace Ziwa a jedinečný projekt záchrany a reintrodukce nosorožců v Ugandě. Na ploše cca 70 km2 zde žije 33 nosorožců tuponosých jižních, zážitek pěšího safari v bezprostřední blízkosti druhých největších suchozemských tvorů. 

Odpoledne vjezd do NP Murchinson Falls, největšího národního parku Ugandy a dle mnohých názorů i nejkrásnějšího.

Odpolední a večerní safari při západu slunce, početná populace kriticky ohrožených žiraf Rotschildových, vysoká šance na levharta afrického a lvy. Nejpočetnější populace krokodýlů nilských v Ugandě, sloni afričtí, stáda kopytníků. Nocleh v lodge nad Nilem.

4. den

Ráj zvířat kolem Nilu.

Safari v NP Murchinson Falls, opravdovém klenotu Afriky. Krajina kolem Viktoriina Nilu posetá stády zvířat (celkem 76 druhů savců, početná populace lvů, leopardi, jeden z nejbohatších ptačích regionů – na 59 ptačích endemitů. Po obědě lodní safari na Nilu a pozorování zvířat z bezprostřední blízkosti na soukromé lodi a plavba k samotným vodopádům, velká stáda hrochů na dosah ruky, sloni na březích řeky. Večer procházka k vrcholu a hraně vodopádů Murchinson Falls a spektakulární západ slunce nad 43 m vysokými vodopády.

5. den

Vulkány a gejzíry nížíného pralesa.

Fort Portal, hlavního města království Toro, označovaného jako nejkrásnější město Ugandy, údolí Semuliki - nejníže položené místo v Ugandě, jedinečný netknutý nížinný prales a vulkanicky aktivní zóna těsně u hranic s Demokratickou republikou Kongo. Horké prameny, gejzíry a pánve opírající se o strmé svahy počínajícího pohoří Rwenzori. Místní bylinné medicíny a šance na setkání s kmenem Basua, jenž jako jeden z posledních pořád vede neregulovaný způsob života lovců a zemědělců. Večer příjezd do lodge v blízkosti NP Kibale a nocleh v lodge v blízkosti pralesa a exotické ptactvo na dosah ruky!

6. den

Kibale - hlavní místo primátů.

NP Kibale a stopování šimpanzů. Hlavní africké centrum primátů a území s největší biodiverzitou v Africe, co se primátů týče, 13 běžně pozorovaných druhů v čele s populací šimpanzů (cca 1 500 zvířat), ohrožený mangabej ugandský, guaréza šedonohá, kočkodan čepičatý či guaréza pláštíková. Ptačí rezervace Bigodi a jedinečné ptačí druhy jako ťuhýkovec papyrusový nebo několik druhů lesňáčků, velká šance na modrého turako, všudypřítomné opice, kolonie termitů a další kouzla lesa. Fakultativně exkurze do komunitního života, pěstování kávovníku a příprava kávy, pálení banánové kořalky, pěstování a ochutnávka kakaových bobů

7. den

Do pravého drahokamu Afriky.

Podél scénického pohoří Rwenzori do NP Queen Elizabeth. Nádherné horské pláně a savany, o nichž snil Josef Vágner a o nichž W. Churchill prohlásil „že jsou pravým drahokamem Afriky“. vzpomeneme Vágnerovy expedice a užijeme si krajinu řek, jezer prince Jiřího a prince Edwarda, savany, lesa i sopečných kráterů, krátery Katwe, naplněné slanou vodou, místo, kde se zastavila královna Alzběta r. 1954 a na jejíž počest byl park přejmenován. Proslulé populace kopytníků, šelmy, nádherná krajina s fantaskními pryšovci obrovskými, které působí jako z jiného světa. Ubytování v safri lodge.

8. den

V zajetí divoké přírody.

Celodenní safari v NP Queen Elizabeth (největší druhová rozmanitost savců v Ugandě, největší populace hrochů), ranní safari s východem slunce nad panenskou savanou s pozorováním slonů a početných hrochů vracejících se z noční pastvy. Velká šance na šelmy přesouvající se z lovu. Stáda afrických buvolů, šance na obří krajty ve vysoké trávě. Uvidíme celou velkou pětku? Odpoledne lodní safari a plavba po kanálu Kazinga (přírodní 32 km dlouhý kanál spojující Edwardovo jezero s jezerem krále Jiřího, největší africká koncentrace hrochů, četní sloni na břehu kanálu, lovící orli a jedinečný ptačí život na vysokých březích i nad hladinou. 

9. den

Přes pláně kolem Edwardova jezera do mlžného lesa.

Přejezd do jižní části parku s výhledem na nedotčený prales Maramagambo, zastávky dle výskytu zvěře v lesní části parku a pokračování mezi řekami Ntungwe a Ishasha až k samotné hranici s Kongem do sektoru Ishasha, známého výskytem tzv. stromových lvů. Tradičně hojný výskyt antilop, především buvolců modrých a vodušek kob (tisícová stáda) a dále cesta podél Edwardova jezera, rázovité vesnice a malebná políčka až k pohoří Kigezi oblastí tzv. afrického Švýcarska, spektakulární čajové plantáže, všudypřítomné výtečné ovoce. Večer příjezd do oblasti NP Bwindi ve výšce 2 200 m.n.m. 

10. den

Za horskými gorilami do posledních mlžných lesů Afriky. Stanout tváří v tvář těmto majestátným něžným obrům je právem považováno za jeden z nejsilnějších životních zážitků. NP Bwindi je
domovem více než poloviny celé populace horských goril (cca 430 zvířat) a představuje nejlepší variantu pro jejich pozorování. Trek trvá od 3 do 8 hodin a je i přes bezprostřední blízkost zvířat zcela bezpečný. Budeme jako posledně ještě dlouho do noci vzrušeně popisovat neopakovatelný moment, kdy se stříbrohřbetý samec protáhl jenom pár centimetrů od nás? Přesun k jezeru Bunyonyi.

11. den

Vodní perla semknutá horami.

Ranní plavba po jezeru Bunyonyi, vodní perla s 29 ostrovy sevřená ze všech stran horami s délkou pobřeží skoro 190 km. Okolní políčka i bambusové lesy, dva druhy vydry, elegantní jeřábi královští jako jeden ze symbolů země, kormoráni, ledňáčci, volavky aj. Vynikající raci z křišťálově čisté vody jako alternativa oběda. Přejezd do NP Mburo a večerní safari se západem slunce v menším, ale velmi bohatém parku. Velké množství zeber, prasata bradavičnatá, leopardi, vodušky velké a buvoli afričtí. Šance na největší antilopy světa – antilopy losí.

12. den

Každou nohou na jiné polokouli.

Ranní pěší safari v NP Mburo, poslední safari zájezdu v poklidném stylu a bez hluku motoru. Procházka otevřenou savanou se zkušeným rangerem, pozorování zeber z bezprostřední blízkosti, stáda dobytka watusi s obřími rohy, plazi a ptáci savany, všudypřítomné vodušky. Pokračování zpět k hlavnímu městu, nekonečné trhy s ovocem podél silnice a balancování na rovníku. Každou nohou na jedné polokouli, Coriolisova síla a vodní vír na jinou stranu na každé polokouli. Nezbytné foto a odpolední příjezd do Kampaly.

13. den

K pramenům Nilu. 

Matka afrických řek, svádějící dlouholetý souboj s Amazonkou o pozici nejdelší řeky světa. Na rozdíl od svého jihoamerického konkurenta je pramen Nilu jasně identifikovatelný a Vy jej můžete

vidět na vlastní oči. 

Lodní výlet po části Viktoriina jezera, kde v úzkém hrdle vyvěrá obrovské množství podzemních pramenů, dávajících řece sílu doputovat až do Středozemního moře. Koloniální město Jinda s indickými chrámy a historickou zástavbou. Vodopády Sezibwa - klíčové duchovního centrum Bugandského království.

Návrat do Kampaly.

14. den

V ranních hodinách transfer na letiště do Entebbe a odlet zpět do Prahy. Přílet ve večerních hodinách.

Proč tento zájezd s Art2go?

pexels-monstera-7412068 (2).jpg

Špičkový program a skupina max 12 účastníků

Nejbohatší program na trhu vč. pramenů Nilu, mokřadů Viktoriina jezera, nížiného pralesa v Semuliki a rezervace nosorožců.

Veškeré perminy v ceně zájezdu!

pexels-quang-nguyen-vinh-6872750 (2).jpg

Ubytování s důrazem na komfort

Hotel 4* v Kampale a kvalitní safari lodge v průběhu zájezdu.

Spolehlivá doprava s profesionály

Zkušení řidiči a stopaři v kvalitních safari vozech pro Vás zajistí ty nejlepší podmínky pro safari v divočině. Vždy se na ně můžete spolehnout. Každý účastník má garantované místo u okna.

pexels-aviv-perets-9487469 (2).jpg

Plná penze v ceně

Plná penze, ovoce a balená voda v ceně zájezdu.

pexels-zo-willibrord-3763426 (2).jpg

Termíny a cena zájezdu

1. - 14. 7. 2024          144 100,- Kč

CENA ZAHRNUJE

• zpáteční letecká přeprava Praha - Entebbe v optimální knihovací třídě vč. tax a odbaveného zavazadla
• 12x ubytování (hotel 4* v Kampale, během safari lodge)
• soukromá přeprava dle programu safari vozy s výsuvnou střechou (pro každého účastníka místo u okna)
• transfer na letiště v Entebbe
• plná penze vč. balené vody (některé dny formou balíčku)

• lodní výlety a safari dle programu
• kompletní vstupné do NP a objektů dle programu

• permity na gorily a šimpanzi v ceně cca 30 000,- Kč
• odborný český průvodce
• místní anglicky hovořící průvodci
• zapůjčení osobního audiosystému (přijímač, baterie a sluchátka)
• zákonné pojištění CK pro případ úpadku
• pronájem odbavovací přepážky na letišti v Praze a materiály k zájezdu

CENA NEZAHRNUJE

• vízum do Ugandy (aktuálně 50 USD/os., cena se může změnit)

• vyřízení víza ze strany CK 1 600,- Kč (+ vízový poplatek)
• spropitné pro místní řidiče, průvodce a personál 8 USD/os./den
• ostatní stravování

• cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu s limitem

storna 90 000,- Kč za cenu 1 960,- Kč

cena pojištění pro osoby nad 70 let 3 360,- Kč (vč. storna s limitem storna 90 000,- Kč)

maximálně 12 osob ve skupině

komfortní hotel 4* a safari lodge

fyzicky nenáročný zájezd

VÍZA

Do Ugandy se vízum vyřizuje on-line. Veškeré podklady včas zajistí CK

POJIŠTĚNÍ

Rádi Vám zajistíme cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu u smluvní pojišťovny Union.

OČKOVÁNÍ

Do Ugandy je povinné očkování proti žluté zimnici. Očkování proti Covid19 není vyžadováno.

BEZPEČNOST

Uganda je bezpečnou zemí. 

NÁROČNOST

Velmi příjemné teploty okolo 20 - 25 stupňů Celsia, kvalitní safari vozy na přesuny, minimum chození a příjemný relax v hotelu či lodge.

ZAMĚŘENÍ

Životní zážitek v podobě setkání s horskými gorilami, divoká příroda a pravá Afrika pro všechny milovníky dobrodružství.

Ptejte se!

1 / Co činí zájezd do Ugandy tak drahým oproti jiným africkým destinacím?

Zásadní položkou jsou permity na gorily a šimpanzi, jejichž cena se pohybuje okolo 1 100 USD. 

2 / Stojí to opravdu za to?

Jednoznačně ano! Návštěva u horských goril je naprosto unikátní zkušeností a záležitosti velmi exklusivní. Celosvětově se jedná o pouhé desítky tisíc lidí, kteří tuto možnost měli.

3 / Je návštěva u goril a šimpanzů bezpečná?

Ano, obojí pozorování je naprosto bezpečné.

bottom of page