top of page

Východní Turecko – z Horní Mezopotámie k jezeru Van a bájnému Araratu, horami a divokým Kurdistánem k Černému moři

katedrály pravěku a počátky civilizace u břehů Eufratu, horské království Kommagene, dědictví starověkého Urartu, Říma, křižáků, Byzance, Turků a Velké Arménie a Gruzínského království s nádhernou kulisou jezer a hor 

Východní Turecko vždy vzbuzovalo romantické rozechvění a cestovatelské vzrušení. Vzpomeňme jenom komickou postavu lorda Lindsaye a jeho komorníka Archieho z knih Karla Maye, neúnavně hledajícího Noemovu archu a zažívajícího různá dobrodružství a pozoruhodná setkání. Ano, východní Turecko je bezesporu prostorem setkávání a střetávání, tavným kotlem říší východu a západu, pravou terra incognita – neznámou zemí. Již od 19. stol. naplňovalo představy o nezkrotné, panenské, neobjevené a tajemné krajině, snad až s bájným závojem, který zahaloval monumentální ruiny dávno ztracených kultur a civilizací, mysteriózní etnika Jezídů, Kurdů, izolované poustevny a kláštery křesťanské ortodoxie jakoby zamrzlé v dobách konce starověku, opuštěné pevnosti a hrady, arménské kostely, turecké a perské karavanseraje a města, kde se zastavil čas a které i dnes cestovateli připadají jako z pohádek Tisíce a jedné noci. To vše dokresleno panenskými loukami a jezery, korunovanými magickým kuželem Araratu, pouští a svahy, kde Eufrat a Tigris začínají svoji pouť.
Dnes je oblast východního Turecka neméně přitažlivá a na rozdíl od cestovatelů – dobrodruhů z 19. stol., poskytuje novodobému návštěvníkovi maximální komfort v podobě kvalitních silnic, hotelů, letišť a skvěle spravovaných památek a muzeí, které jsou pýchou a mezinárodní vizitkou turecké kulturní politiky. Navíc od dob prvních návštěvníků a průkopníků odhalil region mnohé další, co bezesporu přepsalo učebnice dějepisu a kam se dnes právem upíná odborná i laická veřejnost z celého světa ve světle fantastických archeologických nálezů, poskytujících zcela nový pohled na počátky lidských dějin.
Východní Turecko je oblast vklíněná mezi Zakavkazsko, Persii a Sýrii, která již od nepaměti fungovala jako křižovatka kultur přicházejících z jihoruských stepí, Anatolské vysočiny, Středomoří a Středního východu. Svoje stopy zde zanechaly mnohé říše, civilizace a náboženství.
Naši pouť započneme v Gaziantepu v historickém centru Chetitů, Byzance i Osmanů a následně se přesuneme do oblasti Horní Mezopotámie, která poskytuje nejstarší doklady zemědělství, náboženských kultů a jejíž vykopávky jsou právem v hledáčku celého světa. Dnes již legendární naleziště Göbekli Tepe je považováno za nejstarší stavbu lidských dějin vůbec. Neopomineme ani neméně slavná pravěká sídliště v Harranu, vzpomeneme slávu velkých říší starověku u kolosů na vrcholu hory Nemrut, hrobky králů, jedinečné památky horského království Kommagene a od břehů Eufratu a Tigridu se posuneme dále na jih do oblasti Tur Abdin, považované za kulturní a historické srdce syrské církve, kde dodnes přetrvávají jedny z nejstarších klášterů světa a dále na východ do srdce Kurdistánu, abychom u břehů jezera Van obdivovali nádherné arménské kostely, osmanské a byzantské paláce trůnící nad krajinou. Zastavíme se u paty legendární hory Ararat, v Ani – největším a nejmocnějším městě slavného království Velké Arménie, obřího středověkého města duchů. Po stopách kočovníků, křižáků i Marca Pola, odhalíme karavanseraje na obchodních cestách, budeme pokračovat k zapomenutým pokladům gruzínského království Tao-Klarjeti a konečně do císařského Trapezuntu na břehu Černého moře, kdysi hlavního města Trapezuntského císařství.

kolébka civilizace a klenotnice umění

max 18 účastníků a osobní audiosystémy

kvalitní hotely 4 * - 5* polopenze a vstupné v ceně

s důrazem na bezpečí a komfort

Program zájezdu

1. den

Odlet z Prahy v ranních hodinách. Váš průvodce Vás bude očekávat na letišti, na přepážce označené nápisem ART2GO Vás uvítá a předá Vám dokumenty a materiály k zájezdu a audiosystémy.

Následně se společně odebereme k odbavení, odevzdáme zavazadla a vydáme se přes bezpečností kontrolu do letadla.

Přílet do Gaziantepu ve večerních hodinách. Transfer do hotelu v centru města.

2. den

Gaziantep - centrum Chetitů i Malé Arménie v Kilíkii, antická Antiochie na Tauru a významné středisko helénské kultury. Muzeum a archeologické naleziště Zeugma - největší světová kolekce mozaiky a pýcha tureckého muzejnictví. Orientální bazar a byzantská pevnost. Večerní město plné živých kaváren.

3. den

Na březích Eufratu. Mamlúcká pevnost Rumkale a pitoreskní zatopená osada Halfeti s proslulými černými růžemi - jedinými svého druhu na světě. Horské království Kommagene, město Pirin vytesané do skály, nekropole kommagenských králů na hoře Karakus, posvátné kommagenské město Arsameia a ikonická hora Nemrut s kolosálními hlavami králů a bohů. 

4. den

Místa, která přepisují dějiny. Unikátní naleziště Göbeklitepe - nejstarší monumentální stavba lidstva a katedrála pravěku. Sanliurfa neboli starověká Edessa, místo kde se narodil prorok Abrahám, první křižácký stát v Levantě, citadela, antické lázně a špičkové archeologické muzeum.

5. den

K úsvitu lidstva a do srdce Kurdistánu.

Pravěké sídliště Harran - jedno z nejstarších trvalých osídlení na Zemi. Archeologická naleziště v národním parku Tek Tek.  Karahan Tepe - pravěké kultovní centrum snad ještě starší než slavné Göbeklitepe. Diyarbakir - neoficiální hlavní město Kurdistánu na historické hranici mezi římským světem a Persií. Opevnění s 82 věžemi, křižácký hrad, Velká mešitě a karavanseraj. Starobylý hostinec Sülükü Han na závěr dne a šálek skvělého tureckého čaje.

6. den

Pohádky Tisíce a jedné noci v kameni tesané. Mardin – bezpochyby jedno z nejkrásnějších měst Turecka, živý skansen a pohádka z kamene, která okouzlí každého návštěvníka, posazené na skalnatých útesech vysoko nad okolní krajinou a korunované mohutnou citadelou. Římské pevnostní město Dara a syrské kláštery z nejstarších klášterů vůbec.

7. den

K počátkům monastické tradice křesťanského východu. Syrské kláštery v oblasti Tur Abdin (plošina nedaleko hranic se Sýrií s mimořádným kulturním významem), vůbec nejstarší klášter syrské církve a jeden z nejstarších na světě Mor Gabriel (zal. již r. 397, značný význam v byzantském světě, oblíbený u císařů Arcadia, Honoria a Theodosia). klášter sv. Panny Marie v Antilli. Částečně zatopené otomanské město Hasankeyf. Dokonale zachovaný karavanseraj a přejezd k jezeru Van.

8. den

Van - perla pod horami. Jeden z přírodních divů Turecka na tzv. Arménské náhorní plošině v nadmořské výšce cca 1500 m. n. m., dávné město Ahlat s mimořádnou koncentrací arménských a seldžuckých památek, cesta podél jezera a výlet lodí na ostrov Akdamar - jeden ze symbolů celé oblasti, útes vypínající se 80 m nad jezerem s nádhernou arménskou katedrálou sv. Kříže z r. 915. Starověká pevnost Cavustepe s nápisy v klínovém písmu. Metropole Van - plemeno kočky světoznámého jména, mešity a hradby pamatující 3 a půl tisíce let.

9. den

Po stopách Noemovy Archy.

Archeologické muzeum Vanu jako hlavní pýcha města (klínopisné tabulky a stély), přejezd do nejvýchodnější části Turecka nedaleko hranic s Íránem a Arménií, velkolepé vodopády v Muradiye a zastávka při cestě nádhernou horskou krajinou v hraničním městě Doğubayazıt a dále k jednomu ze symbolů tureckého Kurdistánu, slavnému paláci Išaka Paši - velkolepé sídlo na skalním ostrohu s výhledy na legendární horu Ararat. Město Igdir u paty Araratu.

10. den

Ztracený svět Velké Arménie. 

Jízda podél řeky Araks bezprostředně podél arménské hranice a pomyslný vrchol zájezdu – město Ani - hlavní město arménského království Bagratidů mezi léty 961 – 1045, město 1001 kostelů, jedno z největších měst své doby – až 200 000 obyvatel, stavby mimořádné technické a umělecké úrovně, jeden ze symbolů arménské identity. Odpoledne Kars, jedno z klíčových arménských kulturních center, kostele sv. Apoštolů, arménský hrad, hrobka Hasan Harakani, půvabné osmanské domy a lázně, rodiště slavných sýrů gravyer a výtečná kuchyně s kavkazskými vlivy.

11. den

K zapomenutým pokladům gruzínského království Tao-Klarjeti a oblast tzv. Gruzínských údolí. 

Gruzínské kostely, kláštery, hrady a opevněná města, středověký hrad Tekkale na vysoké nepřístupné skále, kostel Dört Kilise z období Trapezuntského císařství, gruzínský kostel Ishan ze 7. stol. - nejstarší v celé oblasti s mohutnou kupolí a nádhernými kamennými vlysy, gruzínský klášter Haho a klášterní komplex sv. Jana Křtitele Ösk Vank coby památky Zlatého gruzínského věku umění. 

12. den

Od svahů hor k Černému moři.

Město Erzurum - významná křižovatka obchodních cest, kterou zmiňuje i Marco Polo, středisko kulturu Seldžuků, dodnes fungující lázně ze 6. století, nádherná karavanseraj, Madrasa Hatuniye s fascinujícím vstupním portálem - zobrazením ráje, Velká mešita, otomanský most na Hedvábné stezce Cobandede, tzv. nekrokpole Tří hrobek, mohutné opevnění a hrad, archeologická zóna a proslavené lahůdky po celém Turecku.

13. den

Slavná éra Trapezuntského císařsví a hory Pontuu.

Pevnostní město císaře Justiniána Bayburt na obchodní stezce, ikonické jezero Uzungöl na zelených svazích Pontských hor. Trabzon - hlavní město tureckého černomoří a historická metropole Trapezuntského císařsví s výrazným řeckým vlivem. Město dvou největších osmanských sultánů, ruiny byzantského paláce a chrám Boží Moudrosti. 

14. den

Vůně čaje a pevností pravoslaví.

Černomořské centrum Rize - hlavní město tureckého čaje, který okusíme přímo na plantážích.

Soutěska Macka v kopcích za Trabzonem a horský klášter Sumela - fantastická stavba nalepená ve strmém svahu nad hlubokým údolím, pevnost řecké ortodoxie, nádherně zachovalé fresky, komplex zal. již r. 386, jedna z ikon východního Turecka. Večerní hostina v trabzonském stylu, okusíme kuymak tureckou obdobu fondue anebo místní masové speciality. 

15. den

V ranních hodinách transfer na letiště v Trabzonu a odlet do Prahy. Přílet do Prahy v odpoledních nebo večerních hodinách.

Proč tento zájezd s Art2go?

AdobeStock_549310892.jpeg

Špičkový program a skupina max 18 účastníků

Individuální přístup a perfektní zážitky v malé skupině oproti běžným skupinám 30 a více osob na zájezdech do Turecka.

AdobeStock_296370988.jpeg

Luxusní ubytování 4* - 5*

Lesk orientu a špičkové služby, turecké lázně, hotely s bazény a dokonalou atmosférou.

Pouze soukromá doprava po celou dobu zájezdu

Jezdíme výhradně soukromou dopravou se zkušenými řidiči. Na kvalitním managementu času závisí Vaše zážitky.

AdobeStock_325662611.jpeg

Zážitky nejen ze světa archeologie

Vstupné a vynikající polopenze v ceně zájezdu.

AdobeStock_306903929.jpeg

Termíny a cena zájezdu

5. - 19. 10. 2024          68 300,- Kč

CENA ZAHRNUJE

• zpáteční letecká přeprava Praha – Gaziantep – Trabzon – Praha v optimální knihovací třídě vč. tax a odbaveného zavazadla
• 14x ubytování v kvalitních hotelích převážně 4* a 5*
• soukromá přeprava dle programu luxusním klimatizovaným autobusem
• transfer na letiště v Gaziantepu a Trabzonu
• polopenze v podobě výtečné turecké kuchyně
• kompletní vstupné dle programu

• 3x lodní výlet (Halfeti, Hasankeyf, jezero Van)
• odborný český průvodce
• místní anglicky hovořící průvodce
• zapůjčení osobního audiosystému (přijímač, baterie a sluchátka)
• zákonné pojištění CK pro případ úpadku
• pronájem odbavovací přepážky na letišti v Praze a materiály k zájezdu

CENA NEZAHRNUJE

• spropitné pro místní řidiče, průvodce a personál 6 USD/os./den
• ostatní stravování

• cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu

maximálně 18 osob ve skupině

komfort 4* a 5*

fyzicky nenáročný zájezd

VÍZA

Pro vstup do Turecka postačuje platný cestovní pas.

POJIŠTĚNÍ

Rádi Vám zajistíme cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu u smluvní pojišťovny Union.

OČKOVÁNÍ

Do Turecka není vyžadováno žádné očkování vč. Covid 19.

BEZPEČNOST

Kvalitní a prověřené hotely, bezpečná a spolehlivá doprava a mnohokrát projetá trasa. Péče o turisty je ve východním Turecku příkladná a jedná se o zcela bezpečnou destinaci.

NÁROČNOST

Zájezd se neodehrává ve vysokých nadmořských výškách či v jiných náročných klimatických podmínkách, je vhodný pro všechny věkové kategorie.

ZAMĚŘENÍ

Pro milovníky historie, umění a archeologie s důrazem na dějiny Byzance, Arménského a Gruzínského království. Historie v souvislostech.

bottom of page